Przetargi i ogłoszenia
Przetargi zrealizowane
Zrealizowane

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje,
iż na podstawie pkt 13 Zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-28/22 na dostawę samochodu dostawczego marki Ford Transit Custom w formie leasingu operacyjnego zostało unieważnione.

Dziękujemy za zainteresowanie.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-28/22 z dnia 02.08.2022 r. na dostawę samochodu marki FORD.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-29/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. na dostawę samochodu dostawczego VW Transporter została wybrana oferta firmy

Ciesiółka Auto Group Sp.J. 
Al. Konstytucji 3 Maja 13
64-100 Leszno

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-29/22 z dnia 02.08.2022 r. na dostawę samochodu marki VW.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.


Informacja: 

UWAGA WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Zamawiający informuje, iż wydłuża czas na złożenie oferty w postępowaniu na dostawę samochodu dostawczego marki VW Transporter Kombi. Oferty należy złożyć do dnia 1 września 2022 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 września 2022 r. o godz. 11.30.

Zapraszamy do składania ofert.


Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr A.272-29/22 na dostawę samochodu VW Transporter Combi Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na samochód spełniający warunki wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia z niżej opisanymi zmianami. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty na samochód:

1)    z bocznymi poduszkami jedynie z przodu (zmiana pkt 3 ppkt 1 Opisu);
2)    z jednym fotelem podwójnym oraz jednym pojedynczym (ilość miejsc – 3) w II rzędzie pod warunkiem łatwości demontażu (zmiana pkt 4 ppkt 6 Opisu);
3)    z jedną kanapą trzymiejscową w III rzędzie pod warunkiem łatwości demontażu (zmiana pkt 4 ppkt 7 Opisu).

W pozostałym zakresie warunki postępowania pozostają bez zmian.

Oferty należy złożyć do dnia 1 września 2022 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 września 2022 r. o godz. 11.30.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-25/22 z dnia 29.06.2022 r. na dostawę samochodu marki FORD.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

---

Informacja

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż na podstawie pkt 13 Zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
nr A.272-25/22 na dostawę
samochodu dostawczego marki Ford Transit Custom w formie leasingu operacyjnego zostało unieważnione.

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-10/22 z dnia 28.02.2022 r.  na dostawę  mlekometrów na potrzeby PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:

Prośby o udostępnienie pełnej dokumentacji postępowania należy kierować na adres: m.szymanska@pfhb.pl

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-09/22 z dnia 28.02.2022 r. na dostawę  przystawek do pobierania prób mleka na potrzeby PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:

Prośby o udostępnienie pełnej dokumentacji postępowania należy kierować na adres: m.szymanska@pfhb.pl

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja:

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-03/22 z dnia 10 lutego 2022 r. na dostawę materiałów na potrzeby Laboratoriów PFHBiPM  została wybrana oferta firmy:

MEDPOL Sp. z o.o.
ul. 19 Kwietnia 97
05-090 Raszyn-Rybie

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.

------

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-03/22 z dnia 10.02.2022 r. na dostawę materiałów do Laboratoriów Mleka PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:

  • w sprawach merytorycznych – p. Elżbieta Rybicka – Kierownik Wydziału ds. Analiz Laboratoryjnych; e.rybicka@pfhb.pl
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego;  m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr P.272-03/FPM/21

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Wschód z siedzibą w Jeżewie Starym informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr P.272-03/ FPM/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. została wybrana oferta:

GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. j.
ul. Bitwy Białostockiej 2A
15-103 Białystok


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem pn. OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA MŁODYCH HODOWCÓW w dniach 31 sierpnia – 03 września 2021 r. w Szepietowie

 

 

Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.231-11/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. na dostawę wraz z montażem oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku zasilacza UPS w budynku administracyjnym w Kobiernie przy ul. Klonowej 9 wybrana została oferta firmy:

Grupa Romi Sp. z o.o.
ul. Działkowa 37
02-234 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Zachód ogłasza przetarg nieograniczony nr A.231-11/21 z dn. 17.12.2021 r. na dostawę z montażem oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku zasilacza UPS w budynku administracyjnym z laboratorium w Kobiernie przy ul. Klonowej 9.

Bliższe informacje znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty

Postępowanie nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu przed upływem terminu do składania ofert.
Postepowanie może być unieważnione w całości lub części przez Zamawiającego bez podania przyczyny.

Pełną dokumentację postępowania można uzyskać poprzez kontakt z Zespołem ds. administracji RO Zachód PFHBiPM - pan Łukasz Antkowiak: tel. 61 8276 910, fax 61 820 58 61, e-mail: l.antkowiak@pfhb.pl

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty.

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-39/2021 z dnia 08.11.2021 r. na dostawę urządzeń przeznaczonych do mierzenia parametrów pulsatorów dojarek.

W celu uzyskania szczegółowej dokumentacji postępowania prosimy o kontakt z p. Magdaleną Szymańską – Kierownikiem Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl  w godz. 7.00-15.00.

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-33/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-33/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. na dostawę 2 samochodów ciężarowych marki Fiat została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o. o.
ul. Gorzysława 9
61-057 Poznań

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-33/21 z dnia 26.08.2021 r.  na dostawę samochodów marki FIAT.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Marcin Chmielewski – Starszy specjalista ds. logistyki PFHBiPM; tel. 22 502 33 43, e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl ;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-22/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-22/21 z dnia 25 maja 2021 r. na dostawę 171 samochodów osobowych marki SKODA wybrana została oferta firmy:

Ciesiółka Auto Group Sp.j.
l. Konstytucji 3 Maja 13
64-100 Leszno

Dziękujemy za zainteresowanie.


Informacja o wyniku postępowania nr A.272-23/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-23/21 z dnia 25 maja 2021 r. na dostawę 42 samochodów osobowych marki SKODA wybrana została oferta firmy:

Ciesiółka Auto Group Sp.j.
Al. Konstytucji 3 Maja 13
64-100 Leszno

Dziękujemy za zainteresowanie.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych o nr A.272-22/21 z dnia 25.05.2021 r. oraz o nr A.272-23/21  z dnia 25.05.2021 r. na dostawę samochodów marki Skoda.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl.

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-19/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-19/21 z dnia 20 maja 2021 r. na dostawę samochodów dostawczych marki Renault Master Furgon została wybrana oferta firmy:

Renault Jaszpol Sp. z o.o.
ul. Łódzka 28
95-100 Zgierz

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.
 


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-19/21 z dnia 20.05.2021 r.  na dostawę samochodów marki RENAULT.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl  

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-20/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-20/21 z dnia 20 maja 2021 r. na dostawę samochodów dostawczych marki Ford Transit Custom została wybrana oferta firmy:

Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 Wrocław

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.
 


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-20/21 z dnia 20.05.2021 r.  na dostawę samochodów marki FORD.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl ;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-12/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego Nr A.272-12/21 z dn. 18.03.2021 r. na dostawę przystawek do pobierania prób mleka w zautomatyzowanych systemach doju wybrana została oferta firmy:

GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 10
85-461 Bydgoszcz

Dziękujemy za zainteresowanie.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-12/21 z dnia 18.03.2021 r.  na dostawę przystawek do pobierania prób mleka.

Szczegółowe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:

  • w sprawach merytorycznych – p. Rafał Morawski – Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny | r.morawski@pfhb.pl ;
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego | m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-09/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-09/21 z dnia 2 marca 2021 r. na dostawę mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg została wybrana oferta firmy:

Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02- 230 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1. do niniejszego Zaproszenia

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-10/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr A.272-10/21 z dn. 08.03.2021 r. na dostawę części zamiennych do mlekometrów została wybrana oferta firmy:

Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02- 230 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-10/21 z dnia 08.03.2021 r.  na dostawę części do mlekometrów.
Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:

  • w sprawach merytorycznych – p. Rafał Morawski – Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny | r.morawski@pfhb.pl;
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego | m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-01/21 z dnia 11.01.2021 r.  na dostawę materiałów do Laboratoriów Mleka PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:

  • w sprawach merytorycznych – p. Elżbieta Rybicka – Kierownik Wydziału ds. Analiz Laboratoryjnych; e.rybicka@pfhb.pl
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego;  m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-20/2/20

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę 698 szt. urządzeń Samsung Galaxy TAB A7 LTE T505 (2020) została wybrana oferta firmy:

Orange Polska S.A
AL. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Szanowni Państwo,

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty na dostawę tabletów Samsung Galaxy  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-20/2/20.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10.30.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-20/1/20

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę 412 urządzeń ULEFON ARMOR 7E została wybrana oferta firmy:

Orange Polska S.A
AL. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Szanowni Państwo,

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń ULEFON w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-20/1/20.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-14/20 z dnia 23.04.2020 r.  na dostawę materiałów do Laboratoriów Mleka PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:
- w sprawach merytorycznych – p. Bogdan Kulesza – Kierownik Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym: b.kulesza@bialystok.pfhb.pl ; tel. 694 509 640, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. 

- w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM: m.szymanska@pfhb.pl; tel. 22 502 33 25, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. 

----------------------------
Informacja:

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-14/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. na dostawę materiałów na potrzeby Laboratoriów PFHBiPM  została wybrana oferta firmy:

MEDPOL Sp. z o.o.

ul. 19 Kwietnia 97

05-090 Raszyn-Rybie

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni na potrzeby organizacji targowego stoiska informacyjnego oraz cateringowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędę się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zapytania są usługi cateringowe w trakcie trwania XX Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania okresla załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do wydruku oraz druku materiałów w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Łodzi przedsięwzięciu pn. „XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA ”, w miesięczniku branżowym:

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 14–16 lutego 2020 r. przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.2220-5/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku mieszczącym się przy ul. Naramowickiej 135, 61-619 Poznań została wybrana oferta firmy

Wielobranżowy Zakład Budowlano – Usługowy
„HORBUDEX” Halina Horkawy
ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-13/19 z dnia 6 sierpnia r. na dostawę 8 nowych samochodów osobowych marki Skoda została wybrana oferta firmy

Ciesiółka Auto Group Sp. j.
Al. Konstytucji 3 Maja 13
64-100 Leszno

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.