Centrum Genetyczne
Rankingi

Ranking buhajów

zawiera wyniki oceny krajowej, obliczonej przez Instytut Zootechniki, wyniki oceny międzynarodowej obliczone przez Interbull, a także wyniki oceny młodych buhajów z krajów członkowskich Spółdzielni EuroGenomics. Dodatkowo w karcie buhaja można odnaleźć informacje o poziomie zinbredowania oraz oczekiwanym inbredzie potomstwa obliczone przez CGen.

Ranking jałówek

na bazie indeksu rodowodowego, oznaczany skrótem rPF, jest liczony dla wszystkich zarejestrowanych buhajków i jałówek w wieku do 24 miesięcy. Wyniki są przeliczane i publikowane co tydzień.

Ranking stad

na podstawie wyników indeksów rodowodowych jałówek. Ranking ten jest publikowany trzy razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Prezentowane zestawienie zawiera 1000 najlepszych stad. Są one wyłaniane na podstawie średniej wartości rPF jałówek zarejestrowanych w danym stadzie.