Hodowla
Zadania

Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadzenie ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Zadania hodowlane w ramach prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego wykonywane są przez doradców ds. hodowli bydła mlecznego i specjalistów ds. dokumentacji hodowlanej. Należą do nich:


1. Wpis krów i cieliczek do sekcji dodatkowej (symbol W) i sekcji głównej (symbol G) księgi bydła hodowlanego oraz wyznaczanie minimalnych progów indeksu selekcyjnego (PF) oraz wpis krów do klasy Elita (symbol E).

PFHBiPM prowadzi księgi bydła hodowlanego w formie elektronicznej dla następujących ras bydła mlecznego:

 • polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (kod HO) i odmiany czerwono-białej (kod RW),
 • polskiej czerwonej (kod RP)
 • simentalskiej (kod SM),
 • jersey (kod JE),
 • montbeliarde (kod MO),
 • polskiej czerwono-białej (kod ZR),
 • polskiej czarno-białej (kod ZB),
 • brown swiss (kod BS).

2. Wpis buhajów ras mlecznych do ksiąg bydła hodowlanego w formie elektronicznej;


3. Wydawanie hodowcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu w księgach bydła hodowlanego;


4. Wydawanie świadectw zootechnicznych i świadectw potwierdzających pochodzenie dla wprowadzanych do obrotu:

 • zwierząt (jałówki hodowlane, krowy do dalszego chowu, buhajki i buhaje hodowlane),
 • nasienia,
 • zarodków lub komórek jajowych;

5. Udział w realizacji programów oceny i selekcji buhajów prowadzonych przez spółki inseminacyjne;


6. Udział w realizacji programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych bydła ras polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej;


7. Udział w organizowaniu wystaw i pokazów bydła;


8. Doradztwo hodowlane;


9. Genotypowanie samic w Laboratoriom Genetyki Bydła;


10. Ocena typu i budowy bydła ras mlecznych w typie użytkowym mlecznym i mięsno-mlecznym;


11. Wybór krów na matki buhajów (MB).