PFHBiPM
Kontakt

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

ul. Żurawia 22 lok. 102 (I piętro), 00-515 Warszawa | tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44 | pfhb@pfhb.pl

NIP 527-24-06-693, REGON 011149274
KRS 0000112165 – podmiot wpisany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
BDO 000420193

Sekretariat

tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44


Dział oceny

ul. Żurawia 22 lok. 102, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 47, fax 22 502 33 39

Dyrektor ds. oceny – Elżbieta Matuszewska

tel. 22 502 33 99

Wydział ds. strategii oceny

Kierownik wydziału ds. strategii oceny – Rafał Morawski

tel. 22 502 33 47

Region Oceny Północ z/s w Minikowie

REGION OCENY PÓŁNOC – Minikowo

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

tel. 52 322 94 06, tel. 52 562 42 05, fax 52 562 42 40

– Oddział w Dorotowie

Dorotowo 398, 11-034 Stawiguda

tel. 89 527 76 31, 89 527 77 80

– Przedstawicielstwo w Gdańsku

ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

tel./fax 58 302 32 15

– Przedstawicielstwo w Koszalinie

ul. Szeroka 37, 75-814 Koszalin

tel. 94 343 00 25

Region Oceny Wschód z/s w Jeżewie Starym

REGION OCENY WSCHÓD – Jeżewo Stare

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

tel. 85 741 42 60, fax 85 741 33 11

– Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

tel. 81 747 05 06, fax 81 747 37 26

– Przedstawicielstwo w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów

tel./fax 17 854 41 15

Region Oceny Centrum z/s w Parzniewie

REGION OCENY CENTRUM – Parzniew

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

tel. 22 312 48 00, fax 22 312 48 32

– Oddział w Rzgowie

ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów

tel. 42 632 15 48, fax 42 632 91 36

– Przedstawicielstwo w Zabierzowie

ul. Cmentarna 4, 32-080 Zabierzów

tel. 12 285 21 15, fax 12 285 43 47

Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie

REGION OCENY ZACHÓD – Kobierno

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

tel. 62 725 27 11, fax 62 725 32 31

– Biuro w Opolu

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

tel. 77 457 23 20, fax 77 474 28 60

Biuro w Poznaniu

ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań

tel. 61 827 69 00, fax 61 820 58 61

Wydział ds. analiz laboratoryjnych

kierownik wydziału ds. analiz laboratoryjnych – Elżbieta Rybicka

tel. 85 741 42 60

– Laboratorium Jeżewo Stare | PFHBiPM RO Wschód

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

tel. 85 741 42 60

– Laboratorium Minikowo | PFHBiPM RO Północ

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

zachodniopomorskie

tel: 52 562 42 28

przyjmowanie zleceń: 52 562 42 26 | rejestracja@minikowo.pfhb.pl

– Laboratorium Kobierno | PFHBiPM RO Zachód

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel: 62 725 27 11, 62 725 32 31

– Laboratorium Parzniew | PFHBiPM RO Centrum

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

łódzkie,

małopolskie,

mazowieckie,

świętokrzyskie

tel: 22 312 48 30, 22 312 48 23

lom_parzniew@pfhb.pl

Zespół ds. doradztwa żywieniowego

Zbigniew Wróblewski

tel. 696 493 119

  

koordynator zespołu ds. doradztwa żywieniowego

  

więcej o mnie »

Przemysław Broż

mazowieckie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

513 792 988

Włodzimierz Cholewiński

wielkopolskie,

zachodniopomorskie

tel. 698 628 052

więcej o mnie »

Łukasz Drygiel

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie,

świętokrzyskie

tel. 514 922 016

więcej o mnie »

Kinga Gidaszewska

wielkopolskie

tel. 664 336 399

więcej o mnie »

Arkadiusz Kaźmierczak

wielkopolskie

tel. 573 900 672

więcej o mnie >

Marcin Morawiec

dolnośląskie,

małopolskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 728 413 301

więcej o mnie »

Michał Ptaszyński

wielkopolskie

tel. 510 161 387

więcej o mnie »

Konrad Sienicki

podlaskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 517 857 768

więcej o mnie »

Grzegorz Siłuch

lubelskie,

mazowieckie,

podlaskie

tel. 506 782 299

więcej o mnie »

Jakub Sierszulski

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

mazowieckie,

wielkopolskie

tel. 517 857 723

więcej o mnie »

Izabela Sitek

mazowieckie,

podlaskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 784 940 316

więcej o mnie »

Grzegorz Spętany

łódzkie,

świętokrzyskie

tel. 797 353 986

więcej o mnie »

Sylwia Zduniak

mazowieckie

tel. 602 469 953

więcej o mnie »

Błażej Zielonka

wielkopolskie

tel. 604 279 331

więcej o mnie »

Doradcy ogólni

Region Oceny Północ z/s w Minikowie

Paulina Antolak

zachodniopomorskie

tel. 517 645 171

więcej o mnie »

Piotr Borkowski

kujawsko-pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 602 799 074

więcej o mnie »

Alicja Szultka

pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 696 493 111

więcej o mnie »

Małgorzata Różańska-Heleniak

warmińsko-mazurskie

tel. 696 493 115

Region Oceny Wschód z/s w Jeżewie Starym

Robert Borowski

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie

tel. 668 134 655

więcej o mnie »

Mariusz Idźkowski

podlaskie

tel. 696 493 156

więcej o mnie »

Sylwia Mucharska

podlaskie

tel. 696 493 154

więcej o mnie »

Region Oceny Centrum z/s w Parzniewie

Zbigniew Pławecki

małopolskie,

świętokrzyskie

tel. 664 772 204

więcej o mnie »

Sławomir Stanek

łódzkie,

małopolskie,

świętokrzyskie

tel. 668 131 102

więcej o mnie »

Jarosław Walczak

mazowieckie

tel. 696 493 140

więcej o mnie »

Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie

Monika Konieczna

dolnośląskie,

lubuskie,

wielkopolskie

tel. 664 327 467

więcej o mnie »

Aneta Neneman

lubuskie,

wielkopolskie

tel. 664 317 076

więcej o mnie »

Leszek Woźniak

lubuskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 698 628 056

więcej o mnie »

SOL-asystenci

Katarzyna Kamola

dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 22 290 00 92

Dorota Stożek

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

zachodniopomorskie

tel. 22 290 00 92

Justyna Szurek

łódzkie,

małopolskie,

mazowieckie,

świętokrzyskie

tel. 22 290 00 92

Emilia Rutkowska

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie

tel. 22 290 00 92


Dział hodowli

ul. Żurawia 22 lok. 401, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 23

dyrektor ds. hodowli – Agnieszka Nowosielska

tel. 22 502 33 49

Kierownik Działu Hodowli – Roman Januszewski

tel. 22 502 33 87, 505 107 237

Zespół ds. strategii hodowli

koordynator zespołu ds. strategii hodowli – Bożena Gubała

tel. 661 808 027

Zespół ds. ksiąg hodowlanych

koordynator zespołu ds. ksiąg hodowlanych – Olga Orłowska

tel. 661 808 014

Renata Bulkowska, Jakub Stefański

ul. Żurawia 22 lok. 401, 00-515 Warszawa

mazowieckie

tel. 22 502 33 23

j.stefanski@pfhb.pl

Ewa Miareczko

Dorotowo 398, 11-034 Stawiguda

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 89 527 79 53, tel. kom. 602 187 582

Agnieszka Czajkowska-Sobocińska

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

podlaskie

tel. kom. 661 808 010

Aneta Bartkowiak-Klaba

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

dolnośląskie,

opolskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 012

Mateusz Zbiciak

ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

lubelskie

tel. 661 808 019

Ewa Wieczorek

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 52 562 42 31, tel. kom. 505 107 242

Maria Kopańska, Patrycja Victorini

ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań

lubuskie,

wielkopolskie

tel. 61 827 69 16; tel. kom. 602 215 424, 505 107 246

p.victorini@pfhb.pl

Marek Solarek

ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów

łódzkie,

świętokrzyskie

tel. 42 630 16 87

Małgorzata Szota

ul. Cmentarna 4, 32-080 Zabierzów

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie

tel. 12 257 97 54, tel. kom. 797 061 638

Zespół ds. doradztwa hodowlanego

Aneta Bartkowiak

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 012

więcej o mnie »

Damian Cholewa

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie

tel. 691 808 043

więcej o mnie »

Mieczysław Kopiczko

podlaskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 003

więcej o mnie »

Krystian Korytkowski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 004

więcej o mnie »

Tomasz Kostro

mazowieckie,

podlaskie

tel. 696 099 542

więcej o mnie »

Piotr Kowol

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie,

świętokrzyskie

tel. 661 808 011

więcej o mnie »

Rafał Mieczkowski

podlaskie

tel. 661 808 005

więcej o mnie »

Sławomir Piejaś

zachodniopomorskie

tel. 661 808 007

więcej o mnie »

Jarosław Pindel

mazowieckie

tel. 661 808 029

więcej o mnie »

Emilian Pogorzelak

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 517 860 264

więcej o mnie »

Paweł Przybylak

dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 016

więcej o mnie »

Marek Solarek

łódzkie,

świętokrzyskie

tel. 505 107 235

więcej o mnie »

Michał Szyło

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

wielkopolskie

tel. 604 988 746

więcej o mnie »

Janusz Tercjak

mazowieckie

tel. 661 808 015

więcej o mnie »

Małgorzata Wałęsa

wielkopolskie

tel. 502 826 015

więcej o mnie »

Paweł Wierzbicki

podlaskie

tel. 505 107 243

więcej o mnie »

Ewelina Wolska

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 006

więcej o mnie »

Jacek Wyrębski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 025

więcej o mnie »

Emilia Zawadzka

wielkopolskie

tel. 514 922 083

więcej o mnie »

Mateusz Zbiciak

lubelskie,

podlaskie

tel. 661 808 019

więcej o mnie »

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

tel. 22 312 48 16

kierownik Laboratorium Genetyki Bydła – Marta Gozdek

tel. 514 922 064


Centrum Genetyczne PFHBiPM

Centrum Genetyczne

ul. J. H. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznań

tel. 61 222 39 87

www.cgen.pl

dyrektor Centrum Genetycznego – dr hab. Sebastian Mucha


Wydział finansów i księgowości

Wydział Finansów i Księgowości

tel. 22 502 33 46

główna księgowa – Monika Dulny

tel. 22 502 33 19

z-ca głównej księgowej – Elżbieta Czajka

tel. 22 502 33 12


Wydział ds. komunikacji i promocji

Kierownik wydziału komunikacji i promocji – Marcin Wąż

tel. 517 858 181


Wydział administracyjny

Kierownik Wydziału Administracyjnego – Magdalena Szymańska

tel. 22 502 33 25


Wydział spraw pracowniczych

Kierownik Wydziału Spraw Pracowniczych – Katarzyna Ratajczak

tel. 22 502 33 39


Wydział informatyki

kierownik wydziału informatyki – Piotr Goździkiewicz

tel. 22 502 33 38


Wydział ds. analiz i rozwoju

kierownik wydziału ds. analiz i rozwoju – Krzysztof Słoniewski

tel. 22 502 33 89


Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Paweł Szumara | tel. 22 502 32 93 | p.szumara@pfhb.pl


Samodzielne stanowiska pracy

główny specjalista ds. funduszy promocji żywności – Katarzyna Rabiak

tel. 22 502 33 17

analityk rynku mleka – Dorota Grabarczyk

tel. 22 502 33 17, 504 725 951


Rzecznik prasowy PFHBiPM


Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

tel. 22 502 33 43


Ogłoszenia

Obrót materiałem hodowlanym – ogłoszenia

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 21, fax 22 502 33 44