PFHBiPM
Kontakt

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

ul. Żurawia 22 lok. 102 (I piętro), 00-515 Warszawa | tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44 | pfhb@pfhb.pl

NIP 527-24-06-693, REGON 011149274
KRS 0000112165 – podmiot wpisany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
BDO 000420193

Sekretariat

tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44


Dział Oceny

ul. Żurawia 22 lok. 102, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 47, fax 22 502 33 39

Dyrektor ds. Oceny – Elżbieta Matuszewska

tel. 22 502 33 99

Wydział ds. Strategii Oceny

Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny – Rafał Morawski

tel. 22 502 33 47

Region Oceny Północ z/s w Minikowie

REGION OCENY PÓŁNOC – Minikowo

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

tel. 52 322 94 06, tel. 52 562 42 05, fax 52 562 42 40

– Oddział w Dorotowie

Dorotowo 398, 11-034 Stawiguda

tel. 89 527 76 31, fax 89 527 77 80

– Przedstawicielstwo w Gdańsku

ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

tel./fax 58 302 32 15

– Przedstawicielstwo w Koszalinie

ul. Szeroka 37, 75-814 Koszalin

tel. 94 343 00 25

Region Oceny Wschód z/s w Jeżewie Starym

REGION OCENY WSCHÓD – Jeżewo Stare

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

tel. 85 741 42 60, fax 85 741 33 11

– Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

tel. 81 747 05 06, fax 81 747 37 26

– Przedstawicielstwo w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów

tel./fax 17 854 41 15

Region Oceny Centrum z/s w Parzniewie

REGION OCENY CENTRUM – Parzniew

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

tel. 22 312 48 00, fax 22 312 48 32

– Oddział w Rzgowie

ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów

tel. 42 632 15 48, fax 42 632 91 36

– Przedstawicielstwo w Zabierzowie

ul. Cmentarna 4, 32-080 Zabierzów

tel. 12 285 21 15, fax 12 285 43 47

Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie

REGION OCENY ZACHÓD – Kobierno

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

tel. 62 725 27 11, fax 62 725 32 31

– Przedstawicielstwo w Opolu

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

tel. 77 457 23 20, fax 77 474 28 60

Biuro w Poznaniu

ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań

tel. 61 827 69 00, fax 61 820 58 61

Wydział ds. Analiz Laboratoryjnych

Kierownik Wydziału ds. Analiz Laboratoryjnych – Elżbieta Rybicka

tel. 85 741 42 60

– Laboratorium Jeżewo Stare | PFHBiPM RO Wschód

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

tel. 85 741 42 60

– Laboratorium Minikowo | PFHBiPM RO Północ

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

zachodniopomorskie

tel: 52 562 42 28

przyjmowanie zleceń: 52 562 42 26 | rejestracja@minikowo.pfhb.pl

– Laboratorium Kobierno | PFHBiPM RO Zachód

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel: 62 725 27 11, 62 725 32 31

– Laboratorium Parzniew | PFHBiPM RO Centrum

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

łódzkie,

małopolskie,

mazowieckie,

świętokrzyskie

tel: 22 312 48 30, 22 312 48 23

lom_parzniew@pfhb.pl

Zespół ds. Doradztwa Żywieniowego

Zbigniew Wróblewski

mazowieckie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 696 493 119

więcej o mnie »

Przemysław Broż

mazowieckie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 513 792 988

więcej o mnie »

Włodzimierz Cholewiński

lubuskie,

łódzkie,

wielkopolskie

tel. 698 628 052

więcej o mnie »

Krzysztof Dąbrowski

podlaskie

tel. 696 493 155

więcej o mnie »

Łukasz Drygiel

lubelskie,

podkarpackie,

świętokrzyskie

tel. 514 922 016

więcej o mnie »

Krzysztof Duszczyk

mazowieckie

tel. 696 493 132

więcej o mnie »

Anna Jatkowska

podlaskie

tel. 510 161 396

więcej o mnie »

Arkadiusz Kaźmierczak

wielkopolskie

tel. 573 900 672

więcej o mnie >

Elżbieta Kordalska

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 696 719 732

więcej o mnie »

Marzena Michalak

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

mazowieckie

506 431 357

więcej o mnie »

Marcin Morawiec

dolnośląskie,

małopolskie,

opolskie,

śląskie

tel. 728 413 301

więcej o mnie »

Michał Ptaszyński

wielkopolskie

tel. 510 161 387

więcej o mnie »

Grzegorz Siłuch

lubelskie,

mazowieckie,

podlaskie

tel. 506 782 299

więcej o mnie »

Błażej Zielonka

śląskie,

wielkopolskie

tel. 604 279 331

więcej o mnie »

Doradcy ogólni

Region Oceny Północ z/s w Minikowie

Piotr Borkowski

kujawsko-pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 602 799 074

więcej o mnie »

Alicja Szultka

pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 696 493 111

więcej o mnie »

Roman Wasylczyszyn

warmińsko-mazurskie

tel. 696 493 115

więcej o mnie »

Region Oceny Wschód z/s w Jeżewie Starym

Robert Borowski

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie

tel. 668 134 655

więcej o mnie »

Mariusz Idźkowski

podlaskie

tel. 696 493 156

więcej o mnie »

Sylwia Mucharska

podlaskie

tel. 696 493 154

więcej o mnie »

Region Oceny Centrum z/s w Parzniewie

Zbigniew Pławecki

małopolskie,

świętokrzyskie

tel. 664 772 204

więcej o mnie »

Sławomir Stanek

łódzkie,

małopolskie,

świętokrzyskie

tel. 668 131 102

więcej o mnie »

Jarosław Walczak

mazowieckie

tel. 696 493 140

więcej o mnie »

Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie

Adam Borowski

lubuskie,

wielkopolskie

tel. 698 628 051

więcej o mnie »

Monika Konieczna

wielkopolskie

tel. 664 327 467

więcej o mnie »

Waldemar Krzymowski

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie

tel. 696 493 232

więcej o mnie »

Aneta Neneman

wielkopolskie

tel. 664 317 076

więcej o mnie »

SOL Asystenci

Katarzyna Kamola

dolnośląskie,

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

opolskie,

pomorskie,

śląskie,

wielkopolskie,

zachodniopomorskie

tel. 22 290 00 92

Justyna Szurek

lubelskie,

łódzkie,

małopolskie,

mazowieckie,

podkarpackie,

świętokrzyskie

tel. 22 290 00 92

Sławomir Olędzki

podlaskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 22 290 00 92


Dział Hodowli

ul. Żurawia 22 lok. 401, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 23

Dyrektor ds. Hodowli – Agnieszka Nowosielska

tel. 22 502 33 49

Kierownik Działu Hodowli – Roman Januszewski

tel. 22 502 33 87, 505 107 237

Zespół ds. Strategii Hodowli

Koordynator Zespołu ds. Strategii Hodowli – Bożena Gubała

tel. 661 808 027

Zespół ds. Ksiąg Hodowlanych

Koordynator Zespołu ds. Ksiąg Hodowlanych – Olga Orłowska

tel. 661 808 014

Renata Bulkowska, Jakub Stefański

ul. Żurawia 22 lok. 401, 00-515 Warszawa

mazowieckie

tel. 22 502 33 23

j.stefanski@pfhb.pl

Ewa Miareczko

Dorotowo 398, 11-034 Stawiguda

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 89 527 79 53, tel. kom. 602 187 582

Agnieszka Czajkowska-Sobocińska

Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

podlaskie

tel. 85 743 38 54, tel. kom. 661 808 010

Aneta Bartkowiak-Klaba

ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno

dolnośląskie,

opolskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 012

Mateusz Zbiciak

ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

lubelskie

tel. 661 808 019

Ewa Wieczorek

Minikowo 1b, 89-122 Minikowo

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

zachodniopomorskie

tel. 52 562 42 31, tel. kom. 505 107 242

Maria Kopańska, Patrycja Victorini

ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań

lubuskie,

wielkopolskie

tel. 61 827 69 16; tel. kom. 602 215 424, 505 107 246

p.victorini@pfhb.pl

Marek Solarek

ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów

łódzkie,

świętokrzyskie

tel. 42 630 16 87

Małgorzata Szota

ul. Cmentarna 4, 32-080 Zabierzów

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie

tel. 12 257 97 54, tel. kom. 797 061 638

Zespół ds. Doradztwa Hodowlanego

Mirosław Anaczkowski

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 006

więcej o mnie »

Aneta Bartkowiak-Klaba

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 012

więcej o mnie »

Damian Cholewa

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie

tel. 691 808 043

więcej o mnie »

Mieczysław Kopiczko

podlaskie,

warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 003

więcej o mnie »

Krystian Korytkowski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 004

więcej o mnie »

Tomasz Kostro

mazowieckie,

podlaskie

tel. 696 099 542

więcej o mnie »

Piotr Kowol

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie,

świętokrzyskie

tel. 661 808 011

więcej o mnie »

Sławomir Piejaś

zachodniopomorskie

tel. 661 808 007

więcej o mnie »

Jarosław Pindel

mazowieckie

tel. 661 808 029

więcej o mnie »

Paweł Przybylak

dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

wielkopolskie

tel. 661 808 016

więcej o mnie »

Grzegorz Przyjemski

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie

tel. 505 107 245

więcej o mnie »

Marek Solarek

łódzkie,

świętokrzyskie

tel. 505 107 235

więcej o mnie »

Michał Szyło

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

wielkopolskie

tel. 604 988 746

więcej o mnie »

Janusz Tercjak

mazowieckie

tel. 661 808 015

więcej o mnie »

Andrzej Toroński

wielkopolskie

tel. 505 107 240

więcej o mnie »

Małgorzata Wałęsa

wielkopolskie

tel. 502 826 015

więcej o mnie »

Paweł Wierzbicki

podlaskie

tel. 505 107 243

więcej o mnie »

Jacek Wyrębski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 025

więcej o mnie »

Mateusz Zbiciak

lubelskie,

podlaskie

tel. 661 808 019

więcej o mnie »

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

tel. 22 312 48 16

Kierownik Laboratorium Genetyki Bydła – Marta Gozdek

tel. 514 922 064


Centrum Genetyczne PFHBiPM

Centrum Genetyczne

ul. J. H. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznań

tel. 61 222 39 87

www.cgen.pl

Dyrektor Centrum Genetycznego – Dr hab. Sebastian Mucha


Wydział Finansów i Księgowości

Wydział Finansów i Księgowości

tel. 22 502 33 46

Główny Księgowy – Monika Dulny

tel. 22 502 33 19

Z-ca Głównego Księgowego – Elżbieta Czajka

tel. 22 502 33 12


Wydział ds. Komunikacji i Promocji

Joanna Pośniak-Sobczyńska

tel. 22 502 33 47


Wydział Administracyjny

Kierownik Wydziału Administracyjnego – Magdalena Szymańska

tel. 22 502 33 25


Wydział Spraw Pracowniczych

Kierownik Wydziału Spraw Pracowniczych – Katarzyna Ratajczak

tel. 22 502 33 39


Wydział Informatyki

Kierownik Wydziału Informatyki – Piotr Goździkiewicz

tel. 22 502 33 38


Wydział ds. Analiz i Rozwoju

Kierownik Wydziału ds. Analiz i Rozwoju – Krzysztof Słoniewski

tel. 22 502 33 89


Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Paweł Szumara | tel. 22 502 32 93 | p.szumara@pfhb.pl


Samodzielne stanowiska pracy

Główny Specjalista ds. Funduszy Promocji Żywności – Katarzyna Rabiak

tel. 22 502 33 17

Analityk rynku mleka – Dorota Śmigielska

tel. 22 502 33 17, 512 339 253

Główny specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – Justyna Dudzińska

tel. 22 100 91 11

daneosobowe@pfhb.pl


Rzecznik prasowy PFHBiPM


Ogłoszenia

Obrót materiałem hodowlanym – ogłoszenia

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa

tel. 22 502 33 21, fax 22 502 33 44