CGen korekcja
Aplikacja CGen korekcja

Monitoruj zdrowotność racic

Aplikacja internetowa „CGen korekcja” umożliwia rejestrowanie informacji o statusie zdrowotnym racic w trakcie wykonywania korekcji. Dzięki połączeniu aplikacji z systemem teleinformatycznym PFHBiPM możliwe jest szybkie wyszukanie zwierzęcia oraz dostęp do jego zgłoszeń historycznych. Pozwala to na indywidualne prowadzenie terapii oraz bieżącą ocenę jej skuteczności.

„CGen korekcja” to projekt realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM, którego celem jest poprawa zdrowotności racic.