PFHBiPM
Usługi

Cennik

Kalkulatory cen dla metod oceny


 • Usługi świadczone w stadach bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej
Stawka jednorazowa za usługę w zł netto/szt.
Stado ≤ 1076,45
Stado ˃ 1069,85

Zryczałtowane opłaty za usługi, według zasad określonych w ust. 1, pobierane są każdorazowo za wykonaną podczas wizyty pracownika PFHBiPM usługę oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej w stadzie, na podstawie stanu krów objętych oceną zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w okresie między ostatnią, a bieżącą wizytą, wliczając w to sztuki ubyłe w tym okresie.

  

 

  
 

 • Raporty wynikowe, analityczne, wykazy wyników
Dostarczenie raportu dotyczącego oceny wartości użytkowej bydła mlecznego lub mięsno-mlecznego realizowanego na zlecenie hodowcy / producentaStawka w zł netto
Koszty stałe *RW8, RW9, RW102,20
RW3, RW4, RW6, RW7 **1,20
RW112,50
Koszty wydruku jednej strony0,20

*/ ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku
**/ raport RW7 dostępny tylko dla pakietu „Ocena+Hodowla”

  

 

  
 

 • Usługi świadczone przez Laboratoria mleka PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod ocenąInny podmiot
Badania próbek mleka zbiorczego10,0020,00
 
Badania próbek mleka (badania diagnostyczne)Stado pod ocenąStado bez oceny / Inny podmiot
Ilość próbek 1–510,0025,00
Ilość próbek 6–108,0021,00
Ilość próbek 11–156,0017,00
Ilość próbek 16–204,0013,00
Ilość próbek powyżej 202,009,00
   
Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG *
– próbka pobrana przez pracownika PFHBiPM w ramach próbnego doju 
– próbka pobrana indywidualnie przez hodowcę
9,90*12,50*

*/ należy doliczyć koszt przesyłki zestawu do analizy wg stawki operatora pocztowego.

  

 

  
 

 • Usługi świadczone przez Laboratoria paszowe PFHBiPM
Jednorazowa analiza próbki paszy (w zł netto)Stado pod ocenąStado bez oceny / Inny podmiot
Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy35,0050,00

 

  

 

  

 • Usługi w zakresie systemu teleinformatycznego PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
Pobieranie danych z systemu teleinformatycznego, do programów kojarzeniowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne (nie dotyczy programu DoKo). Opłata za jeden rekord jest stała i zależy od ilości informacji w nim zawartych.
1–10 informacji w rekordzie0,15
11–20 informacji w rekordzie0,20
21–50 informacji w rekordzie0,30
>50 informacji w rekordzie0,40
  
Pobieranie danych z systemu teleinformatycznego do programu DoKo0,50

 

 

 

 • Korzystanie z aplikacji Internetowej StadoOnLine (SOL)
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod OcenąStado bez oceny
System abonamentowy SOL
Moduł Podstawowybez opłat (w ramach oceny)275,00 (opłata roczna)
Moduł Inseminator
Moduł Zdrowie0,80 1)1,00 2)
Jednorazowe szkolenie / konsultacja w siedzibie użytkownika150,00 3)

1) Opłata za sztukę wg stanu krów (bez sztuk ubyłych), zarejestrowanych w systemie SYMLEK na próbnym doju.

2) Opłata za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego.

3) Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzanej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta. Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.

 

 
 

 • Doradztwo żywieniowe
Stawka w zł netto/szt.Stado pod ocenąStado bez oceny
Doradztwo żywieniowe jednorazowe
Opłata jednostkowa za 1 krowę7,808,60
Opłata minimalna 1)234,00257,40
Opłata maksymalna 1)780,00858,00
Doradztwo żywieniowe w abonamencie 2)
 Płatność po każdej wizycie doradcy w stadziePłatności za okres 12 miesięcy z góry
 Stado pod ocenąStado bez ocenyStado pod ocenąStado bez oceny
1–20 szt.120,00132,00456,00501,60
21–48 szt.156,00171,60592,80652,08
49–75 szt.240,00264,00912,001003,20
76–200 szt.450,00495,001710,001881,00
> 200 szt.600,00660,002280,002508,00

1) Płatność za wykonaną usługę doradczą w systemie jednorazowym liczona jest na podstawie iloczynu:
liczby krów w stadzie x opłata jednostkowa.
Jeżeli po wyliczeniu wartość jest:
   ⇒ niższa niż opłata minimalna, należy przyjąć stawkę opłaty minimalnej
   ⇒ wyższa niż opłata maksymalna, należy przyjąć stawkę opłaty maksymalnej
Wielkość stada ustalana jest na podstawie:
   ⇒ stanu krów (bez sztuk ubyłych) na ostatnim próbnym doju
lub
   ⇒ faktycznego stanu krów w stadzie w dniu wykonywania usługi doradczej.

2) Przedział wielkościowy stada determinujący opłatę za wykonaną usługę w systemie abonamentowym ustalany jest w dniu podpisania umowy na podstawie stanu krów na ostatnim próbnym udoju lub faktycznego stanu krów w stadzie  w dniu wykonywania usługi doradczej.

 

 

 

 

 • Podstawowe usługi hodowlane
Podstawowe usługi hodowlaneStawka w zł netto/brutto*/szt
1. Wpis do ksiąg hodowlanych buhajka / buhaja
stado z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)128,00
stado bez dofinansowania z budżetu państwa (Duże Przedsiębiorstwa)217,00
2. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt do księgi (od zaświadczenia)31,00
3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:
zwierzęcia (jałówki, krowy, buhajka) będącego przedmiotem handlu lub obrotu51,00
komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu51,00
zarodka61,00
4. Kwalifikacja buhajka/buhaja do wpisu do ksiąg hodowlanych  

przegląd bez wizyty (w przypadku gdy dostępny jest certyfikat potwierdzający pochodzenie)

142,00

przegląd z wizytą (zawiera koszty badania DNA buhajka, nie zawiera kosztu badania DNA dla matki buhajka)

259,00

5. Rejestracja pochodzenia
wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu176,00
biologicznych rodziców wprowadzonego do obrotu zarodka z importu98,00
cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET151,00
materiału żeńskiego z importu w stacji ET i jałownikach151,00
6. Przeprowadzenie selekcji buhaja zgłoszonego do wpisu do ksiąg lub wpisanego do ksiąg hodowlanych91,00
7. Wydanie opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej lub buhajów, od których pozyskano nasienie lub jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych

114,00

8. Wydanie rodowodu pięciopokoleniowego
wersja papierowa12,00
wersja elektroniczna5,00

* dot. usług pkt 1–8 w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa usługi te nie podlegają podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rodzaj usługiStawka w zł netto/szt.
9. Usługi w zakresie oceny typu i budowy
przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej i mięsno-mlecznej (na wniosek)24,00
przeprowadzenie oceny RUTYNA + (R+)12,00
10. Raporty hodowlane
RW Indeksy w wersji papierowej10,00
RW Indeksy w wersji elektronicznej5,00

 

 

 • Usługi Laboratorium Genetyki Bydła
Rodzaj usługi laboratoryjnejStawka w zł netto/szt.
1. Badanie markerów genetycznych (genotypowanie)100,00
2. Badanie markerów genetycznych i kontrola pochodzenia lub/i oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP100,00
3. Oszacowanie genomowej wartości hodowlanej samic38,00

UWAGA RABAT!

Hodowcom/podmiotom spełniającym co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Zlecających wykonanie badań dla co najmniej 30 szt. samic w jednym sezonie oceny;
 2. W roku poprzednim zlecili wykonanie badań dla co najmniej 80% jałówek możliwych do zgenotypowania w gospodarstwie płatnika,

obniża się opłaty za usługi do wysokości:

Rodzaj usługi laboratoryjnej

Stawka w zł netto/szt.

Badanie markerów genetycznych (genotypowanie)

90,00

Badanie markerów genetycznych (genotypowanie) i kontrola pochodzenia lub/i oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP

90,00

 

Hodowcom/podmiotom pobierającym materiał biologiczny od zwierzęcia podczas kolczykowania za pomocą własnych próbników udostępnionych przy kolczykach TST, obniża się opłaty za usługi do wysokości:

Rodzaj usługi laboratoryjnej

Stawka w zł netto/szt.

Badanie markerów genetycznych (genotypowanie)

70,00

Badanie markerów genetycznych (genotypowanie) i kontrola pochodzenia lub/i oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP

70,00