PFHBiPM
Certyfikaty

Certyfikat Jakości ICAR

  Od 2007 roku PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Użytkowości Zwierząt ICAR, a od 2010 roku posiadaczem Certyfikatu Jakości ICAR. Stanowi on uwierzytelnienie wiarygodności usług, prowadzonych przez PFHBiPM na podstawie norm oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Certyfikat przyznawany jest organizacjom członkowskim ICAR na okres 5 lat z obowiązkową procedurą weryfikacyjną po 2,5 roku.

  Aktualny certyfikat ICAR jest ważny do 14 czerwca 2026 r. i został wydany dla następujących obszarów działalności:

  • Identyfikacja zwierząt
  •  Ocena użytkowości mlecznej
  • Prowadzenie ksiąg hodowlanych
  • Ocena typu i budowy
  • Przetwarzanie danych
  • Analiza laboratoryjna mleka

  W 2021 roku odbył obowiązkowy audyt, który został przeprowadzony po raz pierwszy metodą online z powodu restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

  W wyniku przeprowadzonego audytu Sekretariat Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR) przekazał raport końcowy przygotowany przez audytora, w sprawie odnowienia certyfikatu jakości dla naszej firmy. Tegorocznym audytorem był pochodzący z Finlandii Pan Juho Kyntäjä. Tegoroczny audyt odbył się w dniu 06.05.2021. Poprzedni pełny audyt odbył się w dniach 6–8 czerwca 2016, poprzednim audytorem był Pan Charl Hunlun z RPA.

  Podczas audytu potwierdzono, że PFHBiPM prowadzi efektywny system oceny użytkowości mlecznej. Oceniono, że zasady działania systemu oceny w Polsce są dobrze utrzymane i są zgodne z właściwymi wytycznymi ICAR.

  Akredytacja ICAR dla Laboratorium Genetyki Bydła

  W 2021 roku Laboratorium Genetyki Bydła otrzymało akredytację ICAR jako „Accredited laboratory for SNP-based genotyping” czyli laboratorium akredytowanego w zakresie genotypowania zwierząt poprzez analizę mutacji SNP. Oznacza to, że wyniki prowadzonych w Laboratorium analiz nie odbiegają jakościowo od danych pochodzących z czołowych laboratoriów na całym świecie i mogą brać udział w międzynarodowej wymianie danych. Jednym z głównych wymagań w trakcie ubiegania się o przyznanie certyfikatu był pozytywny wynik w testach międzylaboratoryjnych w zakresie analizy pochodzenia zwierząt, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyki Zwierząt (ISAG). Testy takie polegają na przekazaniu do laboratoriów identycznego zestawu próbek, a następnie porównaniu, przez niezależną jednostkę, wyników otrzymanych przez poszczególne laboratoria. Na początku 2021 roku Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM w Parzniewie po raz drugi przystąpiło do testów międzylaboratoryjnych organizowanych przez ISAG. W panelu testowym 2020–21 w zakresie badania pochodzenia metodą analizy mutacji SNP u bydła wzięło udział 40 laboratoriów z całego świata. Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM ukończyło go po raz drugi z najwyższą możliwą oceną, co stawia nas w jednej linii z najlepszymi światowymi laboratoriami.

   

  Certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratoriów Badania składu chemicznego mleka i LKS

  Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

  Ogromnym kapitałem PFHBiPM są jej pracownicy. Firma zapewnia doskonałe warunki pracy, daje możiwość rozwoju i samorealizacji. Najlepszym świadectwem popierającym prawdziwość tej tezy jest wyróżnienie naszej organizacji certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat otrzymaliśmy z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, a idei tej patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiątkową statuetkę wraz z certyfikatem przyznano nam już po raz drugi, co jest ogromnym wyróżnieniem i pokazuje niebagatelny wkład organizacji w budowanie efektywnego i  – co ważniejsze – przyjaznego miejsca pracy. Zwłaszcza, że w historii tego konkursu tylko 11 firm zdobyło to zaszczytne miano po raz drugi. Należy pamiętać, że PFHBiPM zatrudnia w całej Polsce ponad 1000 osób, co pokazuje, na jaką skalę dba o potrzeby i prawa pracowników.

  Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” honoruje firmy przodujące pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanujących prawa pracowników i prowadzących dialog społeczny wewnątrz zakładu. Takie przedsiębiorstwa są gwarantami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która zapewnia swoim obywatelom prawo do godnej i uczciwej pracy, a takie działania przyczyniają się do budowania nowoczesnego państwa, w którym przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju Polski.