Hodowla
Top Listy

Ranking krów z wydajnością życiową 100 tys. kg mleka i powyżej:

Tylko na podstawie aktualnych i kompleksowych informacji możesz świadomie podejmować decyzje hodowlane.

Praca hodowlana w stadzie będzie dawać oczekiwane wyniki wtedy, gdy opierasz się na precyzyjnych danych o zwierzętach. Takich informacji o krowach i jałówkach dostarcza nowy raport RW Indeksy. Zawiera on analizę wartości hodowlanych samic w stadzie oraz wykazy poszczególnych zwierząt z ich indeksami.

RW Indeksy ułatwi racjonalne zarządzanie selekcją w stadzie, a wykorzystanie informacji o wartościach Indeksu Ekonomicznego ukierunkuje pracę hodowlaną na wzrost efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.

Posiadając wiedzę o wartościach hodowlanych swoich samic – RW Indeksy, a także informacje o dostępnych najlepszych buhajach – TOP buhaje, możesz ustalić plan kojarzeń z perspektywą uzyskania potomstwa o większym potencjale genetycznym niż jego rodzice.

Precyzja w selekcji bydła – kluczem do sukcesu!

Zachęcamy do pobrania plików TOP buhajów dla aktualnego sezonu oceny.

Zawierają one w kolejnych tabelach dane dla najlepszych buhajów odmiany:

  • czarno-białej (HO) według Indeksu Ekonomicznego
  • czarno-białej (HO) według Indeksu Ekonomicznego (krajowe)
  • czarno-białej (HO) według indeksu PF
  • czarno-białej (HO) według indeksu PF (krajowe)
  • czerwono-białej (RW) według Indeksu Ekonomicznego
  • czerwono-białej (RW) według indeksu PF
  • czerwono-białej (RW) według Indeksu Ekonomicznego (krajowe)
  • czerwono-białej (RW) według indeksu PF (krajowe)