PFHBiPM
Oferty pracy

PFHBiPM Region Oceny Zachód poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

ZOOTECHNIK OCENY

Miejsce wykonywania pracy
Woj. lubuskie – powiaty: żarski, żagański, gorzowski, międzyrzecki.

Zakres obowiązków
Przeprowadzanie próbnych dojów, interpretacja i analiza raportów wynikowych, współpraca z hodowcami w zakresie hodowli bydła

Wymagania

 1. wykształcenie minimum średnie rolnicze lub pokrewne,
 2. osiadanie prawa jazdy kategorii B,
 3. sumienność,
 4. dyspozycyjność.

Zapewniamy

 1. umowę o pracę na pełen etat,
 2. samochód służbowy,
 3. pracę w stabilnej firmie,  
 4. możliwość awansu.

Praca od zaraz.

Osoby do kontaktu i do udzielenia szczegółowych danych

1.    Kierownik Zespołu ds. Oceny: Eugeniusz Sierszulski (tel. kom: 664 322 724, e-mail: e.sierszulski@pfhb.pl
2.    Kierownik Komórki ds. Oceny: Paweł Reszel (tel. kom: 789 215 778, e-mail: p.reszel@pfhb.pl)

 

 

 

PFHBiPM w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszy Specjalista w Wydziale Analiz i Rozwoju

Praca

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w określaniu strategii firmy oraz projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań, służących realizacji tej strategii. Praca Specjalisty będzie się koncentrowała na wspieraniu Kierownika Wydziału w działalności analitycznej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi projekty rozwojowe na rzecz PFHBiPM.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.
 2. Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
 3. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, zdobyte w trakcie pracy w gospodarstwach rolnych, instytucjach bezpośredniej obsługi rolnictwa lub instytucjach naukowych o profilu rolniczym.
 4. Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.
 6. Posiadanie prawa jazdy

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
nie są wymagane, ale posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem)

 1. Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego, w tym znajomość co najmniej jednego programu wspierającego zarządzanie w takich stadach.
 2. Aktualna wiedza w zakresie chowu i hodowli bydła oraz znajomość sytuacji w tym sektorze produkcji rolniczej, w kraju i na świecie.
 3. Znajomość problematyki oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła mlecznego.
 4. Praktyczne umiejętności z zakresu analizy i wizualizacji danych, zwłaszcza z obszaru produkcji rolniczej, oraz wnioskowania opartego na analizie takich danych.
 5. Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych oraz samodzielnego przygotowywania tekstów do publikacji.
 6. Dobra znajomość co najmniej jednej aplikacji do analizy danych (SAS, Statistica, itp.)
 7. Doświadczenie w przetwarzaniu i analizowaniu dużych zespołów danych przy pomocy wyspecjalizowanych programów statystycznych.
 8. Umiejętność programowania, zwłaszcza w języku VBA i/lub SQL.
 9. Stopień naukowy w dziedzinie nauk rolniczych lub weterynaryjnych.

Warunki zatrudnienia

 1. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Charakter zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony (1 rok).

Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika – umowa na czas nieokreślony.

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: p.wojciechowski@pfhb.pl
Dodatkowe informacje: Piotr Wojciechowski tel. 22 502 33 45

PFHBiPM poszukuje kandydata na stanowisko:

Programista Oracle PL/SQL, Mid/Senior

Miejsce pracy

Poznań

Twoje obowiązki:

 • Rozwój procedur do przetwarzania dużych zbiorów danych.
 • Tworzenie i automatyzacja procedur w bazach danych (SQL).
 • Przetwarzanie i obróbka dużych zbiorów danych.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość języka PL/SQL,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • doskonała organizacja czasu pracy, skrupulatności, odpowiedzialność,
 • opracowywanie i utrzymanie dokumentacji projektowej.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość PostgreSQL,
 • znajomość Python lub R,
 • znajomość GitLab,
 • znajomość Bash,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat) lub B2B,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i odbywania szkoleń,
 • miejsce pracy: Poznań - Jeżyce,
 • przyjazną atmosferę pracy.

O nas:

Centrum Genetyczne jest jednostką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Prowadzimy analizy z zakresu hodowli i genetyki bydła oraz tworzymy oprogramowanie do zbierania danych i aplikacje do prezentowania wyników. Zatrudniamy ekspertów z zakresu genetyki bydła i analityków danych. Przetwarzanie dużych zbiorów danych prowadzimy w oparciu o bazę Oracle. 

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@cgen.pl
Dodatkowe informacje: tel. 61 222 39 87


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Federacja  Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie,  ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacyjnym, znajdą Państwo na stronie www.pfhb.pl/rodo.

Informujemy, że dane osób, które brały udział w rekrutacji, są usuwane po zakończeniu procesu naboru na dane stanowisko, chyba że kandydat wyraził dodatkową zgodę na dalsze przechowywanie danych. W przypadku zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli o następującym brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka również po zakończeniu procesu rekrutacji w celach związanych z poszukiwaniem pracowników na takie samo lub podobne stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

W procesie rekrutacji przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 221 § 1 i  § 2 Kodeksu pracy.

Wszelkie inne udostępnione przez Panią/Pana dane, wykraczające poza katalog określony w przepisach Kodeksu pracy, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.