PFHBiPM
Oferty pracy

PFHBiPM w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Wdrażania Usług Hodowlanych w Zespole ds. Strategii Hodowli Działu Hodowli 

Praca

Podstawowym zadaniem będzie:

 1. doskonalenie istniejących i wdrażanie nowych usług i narzędzi hodowlanych;
 2. współuczestniczenie w określaniu strategii usług hodowlanych oraz projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań służących jej realizacji;
 3. wspieranie zespołów ds. strategii hodowli i doradztwa hodowlanego przy wprowadzaniu nowych usług do realizacji;
 4. współpraca z hodowcami i instytucjami z otoczenia rolnictwa w celu określenia potrzeb na usługi hodowlane.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.
 2. Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
 3. Doświadczenie zawodowe w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, zdobyte w trakcie pracy w gospodarstwach rolnych, instytucjach bezpośredniej obsługi rolnictwa lub instytucjach naukowych o profilu rolniczym.
 4. Doświadczenie zawodowe w sprzedaży i marketingu.
 5. Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
nie są wymagane, ale posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem)

 1. Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego.
 2. Doświadczenie w marketingu i sprzedaży.
 3. Aktualna wiedza w zakresie chowu i hodowli bydła oraz znajomość sytuacji w tym sektorze produkcji rolniczej, w kraju i na świecie.
 4. Znajomość problematyki oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego i genetyki.
 5. Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych oraz samodzielnego przygotowywania tekstów do publikacji.

Warunki zatrudnienia

 1. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Atrakcyjne zarobki.
 4. Charakter zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy).

Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika – umowa na czas nieokreślony.

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: p.wojciechowski@pfhb.pl
Dodatkowe informacje: Piotr Wojciechowski tel. 22 502 33 45

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


PFHBiPM w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszy Specjalista w Wydziale Analiz i Rozwoju

Praca

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w określaniu strategii firmy oraz projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań, służących realizacji tej strategii. Praca Specjalisty będzie się koncentrowała na wspieraniu Kierownika Wydziału w działalności analitycznej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi projekty rozwojowe na rzecz PFHBiPM.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.
 2. Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
 3. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, zdobyte w trakcie pracy w gospodarstwach rolnych, instytucjach bezpośredniej obsługi rolnictwa lub instytucjach naukowych o profilu rolniczym.
 4. Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.
 6. Posiadanie prawa jazdy

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
nie są wymagane, ale posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem)

 1. Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego, w tym znajomość co najmniej jednego programu wspierającego zarządzanie w takich stadach.
 2. Aktualna wiedza w zakresie chowu i hodowli bydła oraz znajomość sytuacji w tym sektorze produkcji rolniczej, w kraju i na świecie.
 3. Znajomość problematyki oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła mlecznego.
 4. Praktyczne umiejętności z zakresu analizy i wizualizacji danych, zwłaszcza z obszaru produkcji rolniczej, oraz wnioskowania opartego na analizie takich danych.
 5. Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych oraz samodzielnego przygotowywania tekstów do publikacji.
 6. Dobra znajomość co najmniej jednej aplikacji do analizy danych (SAS, Statistica, itp.)
 7. Doświadczenie w przetwarzaniu i analizowaniu dużych zespołów danych przy pomocy wyspecjalizowanych programów statystycznych.
 8. Umiejętność programowania, zwłaszcza w języku VBA i/lub SQL.
 9. Stopień naukowy w dziedzinie nauk rolniczych lub weterynaryjnych.

Warunki zatrudnienia

 1. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Charakter zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony (1 rok).

Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika – umowa na czas nieokreślony.

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: p.wojciechowski@pfhb.pl
Dodatkowe informacje: Piotr Wojciechowski tel. 22 502 33 45

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


PFHBiPM poszukuje kandydata na stanowisko:

Programista

Miejsce pracy

Poznań

Opis stanowiska

 • rozwój aplikacji webowej i narzędzi do przetwarzania dużych zbiorów danych zawierających genotypy z mikromacierzy SNP oraz fenotypy i rodowody zbierane dla polskiej populacji bydła,
 • tworzenie i automatyzacja procedur w bazie danych (Oracle oraz PostgreSQL),
 • przetwarzanie i obróbka dużych zbiorów danych.

Wymagania

 • znajomość następujących narzędzi: back-end (serwer aplikacji), front-end (UI), język go (golang), bash, frameworki xorm oraz beego,
 • znajomość baz danych Oracle oraz/lub PostgreSQL,
 • programowanie w językach JavaScript, HTML, CSS,
 • znajomość frameworków: ReactJS, Bootstrap, react-redux, webpack, nodeJS, sqlalchemy,
 • zarządzanie i automatyzacja procesów: python, ansible, bash,
 • wersjonowanie kodu: git, GitLab,
 • znajomość języka angielskiego pozwalającej na profesjonalną komunikację w mowie i w piśmie (min. poziom B2),
 • wykształcenie wyższe,
 • doskonała organizacja czasu pracy, skrupulatności, dyspozycyjności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (nie jest to wymóg konieczny).

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i odbywania szkoleń,
 • miejsce pracy: Poznań – Jeżyce,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@cgen.pl
Dodatkowe informacje: tel. 61 222 39 87

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


PFHBiPM Oddział w Koszalinie poszukuje chętnych do pracy na stanowisku

Zootechnik oceny wartości użytkowej bydła na teren dawnego województwa szczecińskiego.

Preferowane miejsce zamieszkania kandydatów to powiaty:

 • goleniowski, policki, łobeski.
 • pyrzycki, stargardzki, choszczeński


Wymagane wykształcenie średnie rolnicze lub pokrewne, prawo jazdy kat. B.

Zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres mailowy : a.szymanska@koszalin.pfhb.pl
Osoba do kontaktu: Anna Szymańska, tel. 602 172 728

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.