PFHBiPM
Oferty pracy

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Federacja  Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie,  ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacyjnym, znajdą Państwo na stronie www.pfhb.pl/rodo.

Informujemy, że dane osób, które brały udział w rekrutacji, są usuwane po zakończeniu procesu naboru na dane stanowisko, chyba że kandydat wyraził dodatkową zgodę na dalsze przechowywanie danych. W przypadku zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli o następującym brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka również po zakończeniu procesu rekrutacji w celach związanych z poszukiwaniem pracowników na takie samo lub podobne stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

W procesie rekrutacji przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 221 § 1 i  § 2 Kodeksu pracy.

Wszelkie inne udostępnione przez Panią/Pana dane, wykraczające poza katalog określony w przepisach Kodeksu pracy, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.