PFHBiPM
RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO)

Celem wskazanej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Administratorem danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (PFHBiPM), ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, NIP: 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.

Kontakt z administratorem danych

Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl, a także wysyłając list na wyżej podany adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 
Poniżej zamieszczamy obowiązki informacyjne czyli dokumenty opisujące w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych
– Justyna Dudzińska | tel. 22 100 91 11, daneosobowe@pfhb.plj.dudzinska@pfhb.pl