PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Elektroniczne składanie wniosków

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji…

Czytaj więcej

Wydłużony termin składania wniosków

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz…

Czytaj więcej

Rynek mleka – kwiecień 2022

Dorota Śmigielska | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Duży spadek na GDT

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Dziewiąta w tym roku i czwarta z rzędu aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 3 maja 2022 zakończyła się na minusie. Ogólny…

Czytaj więcej

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach…

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie rolniczych emerytur

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Rada Ministrów w dniu 20 kwietnia 2022 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przedłożony przez ministra…

Czytaj więcej

Nowy harmonogram PROW 2014–2020

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 11 kwietnia 2022 r. został zaktualizowany harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r.

Zmieniły się…

Czytaj więcej

Kolejny spadek na GDT

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od stycznia bieżącego roku na platformie GDT utrzymywał się trend wzrostowy. Pierwszy raz został wyhamowany w połowie marca. Ostatnia aukcja w dniu 19…

Czytaj więcej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności…

Czytaj więcej

Dopłaty do nawozów – ponowny wniosek do KE

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja Europejska nie zaakceptowała zgłoszonego przez Polskę 20 marca 2022 r. wniosku w sprawie uruchomienia wsparcia w postaci dopłat do nawozów.…

Czytaj więcej