PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Natura 2000 w roku 2020 – pierwsze analizy

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 30 grudnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. O…

Czytaj więcej

Pieniądze na rozwój usług rolniczych – termin wydłużony

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podała informację o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój…

Czytaj więcej

GDT utrzymuje się na plusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Pierwsza aukcja w 2021 roku na platformie internetowej Global Dairy Trade zakończyła się na plusie. Jest to czwarty wzrost od połowy listopada 2020…

Czytaj więcej

Rynek mleka – grudzień 2020

Dorota Śmigielska | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Unijne emisje gazów cieplarnianych w 2019 roku

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W sprawozdaniu z postępów działań UE na rzecz klimatu pt. „Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie” opisano postępy…

Czytaj więcej

Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Wygląda na to, że negocjacje handlowe między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem dobiegają końca. W związku z tym europejscy rolnicy,…

Czytaj więcej

Zabezpieczenie wód przed azotanami

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze…

Czytaj więcej

Usługi dla rolników

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 30 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014–2020”. …

Czytaj więcej

Inwestycje Na Obszarach Natura 2000

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski…

Czytaj więcej

Obserwatorium Rynku Mleka

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 11 grudnia 2020 roku w trybie online odbyło się posiedzenie Obserwatorium Rynku Mleka. W spotkaniu uczestniczyli eksperci reprezentujący…

Czytaj więcej