PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Rynek mleka – listopad 2022

Dorota Grabarczyk | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Europejski rynek mleka

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Grupy Ekspertów – Produkty zwierzęce, podczas którego omawiano aktualną sytuację na europejskim…

Czytaj więcej

Wsparcie na zieloną energię w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia…

Czytaj więcej

Pomoc klęskowa – korzystne zmiany w zasadach naboru

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych,…

Czytaj więcej

Zasady stosowania odstępstw dotyczących produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 roku

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim…

Czytaj więcej

Delikatny wzrost na GDT

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od połowy marca bieżącego roku na platformie GDT utrzymuje się trend spadkowy. Występują momenty odbicia się indeksu cen, jednak są one sporadyczne.…

Czytaj więcej

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe – trwa wypłata zaliczek

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 9 listopada…

Czytaj więcej

Rynek mleka – październik 2022

Dorota Grabarczyk | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Inwestycje w środki trwałe – podwyższone kwoty i stawki wsparcia

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Komisja Europejska wydała 3 października 2022 r. pozytywną decyzję w sprawie zmian zgłoszonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

Czytaj więcej

Kolejny spadek na GDT

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od wielu notowań na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade utrzymuje się trend spadkowy. Został on delikatnie wyhamowany we wrześniu, ale…

Czytaj więcej