Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-12/21

 Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego Nr A.272-12/21 z dn. 18.03.2021 r. na dostawę przystawek do pobierania prób mleka w zautomatyzowanych systemach doju wybrana została oferta firmy: 

GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 10
85-461 Bydgoszcz

Dziękujemy za zainteresowanie.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-12/21 z dnia 18.03.2021 r.  na dostawę przystawek do pobierania prób mleka.

Szczegółowe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:

  • w sprawach merytorycznych – p. Rafał Morawski – Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny | r.morawski@pfhb.pl ;
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego | m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-09/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-09/21 z dnia 2 marca 2021 r. na dostawę mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg została wybrana oferta firmy:

Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02- 230 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1. do niniejszego Zaproszenia

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-10/21

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr A.272-10/21 z dn. 08.03.2021 r. na dostawę części zamiennych do mlekometrów została wybrana oferta firmy:

Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02- 230 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-10/21 z dnia 08.03.2021 r.  na dostawę części do mlekometrów.
Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:

  • w sprawach merytorycznych – p. Rafał Morawski – Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny | r.morawski@pfhb.pl;
  • w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego | m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Fundusze promocji

Zapytanie ofertowe P. 272-14/FPM/2020 z dnia 26.08.2020 r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie – gadżetów i materiałów reklamowych w ramach kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko.

UWAGA zmiana terminu składania i rozpatrzenia ofert.

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-15/FPM/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-13/FPM/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.