Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-18/24 z dnia 17.04.2024 r.  na dostawę 1 sztuki samochodu dostawczego typu furgon.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:
Marcin Chmielewski - Główny specjalista ds. logistyki PFHBiPM,
tel. 22 502 33 43,
e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-17/24 z dnia 17.04.2024 r.  na dostawę 1 sztuki samochodu dostawczego typu furgon.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:
Marcin Chmielewski - Główny specjalista ds. logistyki PFHBiPM,
tel. 22 502 33 43,
e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl

 

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-12/24 z dnia 27.03.2024 r.  na dostawę samochodu marki RENAULT.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:
Marcin Chmielewski - Główny specjalista ds. logistyki PFHBiPM,
tel. 22 502 33 43,
e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl

 


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-12/24 z dnia 27 marca 2024 r. na dostawę 1 sztuki samochodu dostawczego marki Renault Master Furgon została wybrana oferta firmy

Jaszpol Sp. z o.o.
ul. Łódzka 28
95-100 Zgierz

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-13/24 z dnia 27.03.2024 r.  na dostawę 3 sztuk samochodów marki RENAULT.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:
Marcin Chmielewski - Główny specjalista ds. logistyki PFHBiPM,
tel. 22 502 33 43,
e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl

 


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego nr A.272-13/24 z dnia 27 marca 2024 r. na dostawę 3 sztuk samochodów dostawczych marki Renault została wybrana oferta firmy

Jaszpol Sp. z o.o.
ul. Łódzka 28
95-100 Zgierz

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-14/24 z dnia 11.04.2024 r.  na dostawę 3 sztuk samochodów marki DACIA.
Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:
Marcin Chmielewski - Główny specjalista ds. logistyki PFHBiPM,
tel. 22 502 33 43,
e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl

 

Fundusze promocji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr P.272-07/01/FPM/2024

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe działania informacyjne i promocyjne w ramach realizacji zadania pod tytułem "A2A2 nowa droga produktów mlecznych - zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności- edycja 2024,,

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr P.272-08/01/FPM/2024 z dnia 15.02.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do analiz niezbędnych do przeprowadzenia badań dotyczących zastosowania selekcji genomowej w produkcji żywności w ramach realizacji zadania pod tytułem A2A2 nowa droga produktów mlecznych - zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności - edycja 2024”. 

 

XII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

P.272-01/OWBH/FPM/2024 – Zamieszczenie reklamy w czasopiśmie branżowym – miesięczniku, o zasięgu ogólnopolskim w wydaniu majowym (5/2024) i czerwcowym (6/2024), oraz na portalu rolniczym o tematyce rolniczej

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-04/OWBH/FPM/2024 z dnia 06.03.2024 r. na usługę hotelową dla hodowców i pracowników zaangażowanych przy organizacji przedsięwzięcia pn. XII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-05/OWBH/FPM/2024 z dnia 06.03.2024 r. na usługę hotelową dla hodowców bydła mlecznego, biorących udział w XII Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-06/OWBH/FPM/2024 z dnia 11.03.2024 r. na usługę cateringową dla hodowców, obsługi zwierząt w trakcie trwania XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dn. 22–23 czerwca 2024 r. w Bratoszewicach, wraz z dniem przygotowawczym 21.06.2024 r. (dzień zwózki zwierząt).

Usługa szycia i dostarczenia spodni roboczych i koszul dla oprowadzających bydło mleczne podczas XII OWBH, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2024 r. w Bratoszewicach.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-08/OWBH/FPM/2024 z dnia 10.04.2024 r. na usługę wykonania i dostarczenia krawatów dla oprowadzających bydło mleczne podczas XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-09/OWBH/FPM/2024 z dnia 10.04.2024 r. na zorganizowanie degustacyjnego stoiska promocji mleka i jego przetworów w czasie trwania XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr P.272-10/OWBH/FPM/2024 z dnia 10.04.2024 r. na usługę dotyczącą wyżywienie delegowanych pracowników i obsługi zwierząt w trakcie trwania XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego wraz z dniami przygotowawczymi.

Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla hodowców, komisji sędziowskiej i organizatorów wystawy pt. Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dniach 08-09 czerwca 2024 r. w Kamieniu Śląskim.

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie zwierząt (20 krów i 60 jałowic) uczestniczących w Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim, która odbędzie się w dniach 08-09 czerwca 2024 r, w Kamieniu Śląskim.
 

Przedmiotem zamówienia są gadżety reklamowe na Śląską Wystawę Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dniach 08-09 czerwca 2024 r, w Kamieniu Śląskim

 

INFORMACJA
Informujemy o zmianie  załącznika nr 3 i  załącznika nr 4 z zapytania ofertowego nr P.272-06/15/FPM/24 z dnia 12.06.2024


Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie zwierząt (20 krów i 60 jałowic) uczestniczących w Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim, która odbędzie się w dniach 08-09 czerwca 2024 r, w Kamieniu Śląskim.