Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-39/2021 z dnia 08.11.2021 r. na dostawę urządzeń przeznaczonych do mierzenia parametrów pulsatorów dojarek.

W celu uzyskania szczegółowej dokumentacji postępowania prosimy o kontakt z p. Magdaleną Szymańską – Kierownikiem Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl  w godz. 7.00-15.00.

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Informacja o wyniku postępowania nr P.272-03/FPM/21

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Wschód z siedzibą w Jeżewie Starym informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr P.272-03/ FPM/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. została wybrana oferta:

GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. j.
ul. Bitwy Białostockiej 2A
15-103 Białystok


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem pn. OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA MŁODYCH HODOWCÓW w dniach 31 sierpnia – 03 września 2021 r. w Szepietowie

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr P.272-02/FPM/21

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Wschód z siedzibą w Jeżewie Starym informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr P.272-02/ FPM/21 z dnia 09 sierpnia 2021 r., którego przedmiotem było przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE - SZEPIETOWO, została wybrana oferta:

Podarowane.pl Biedrzycki Spótka Jawna
ul. Kasztanowa 26
32-040 Rzeszotary


 

Fundusze promocji

Zapytanie ofertowe P. 272-14/FPM/2020 z dnia 26.08.2020 r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie – gadżetów i materiałów reklamowych w ramach kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko.

UWAGA zmiana terminu składania i rozpatrzenia ofert.

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-15/FPM/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-13/FPM/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.