Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-29/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. na dostawę samochodu dostawczego VW Transporter została wybrana oferta firmy

Ciesiółka Auto Group Sp.J. 
Al. Konstytucji 3 Maja 13
64-100 Leszno

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-29/22 z dnia 02.08.2022 r. na dostawę samochodu marki VW.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.


Informacja: 

UWAGA WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Zamawiający informuje, iż wydłuża czas na złożenie oferty w postępowaniu na dostawę samochodu dostawczego marki VW Transporter Kombi. Oferty należy złożyć do dnia 1 września 2022 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 września 2022 r. o godz. 11.30.

Zapraszamy do składania ofert.


Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr A.272-29/22 na dostawę samochodu VW Transporter Combi Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na samochód spełniający warunki wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia z niżej opisanymi zmianami. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty na samochód:

1)    z bocznymi poduszkami jedynie z przodu (zmiana pkt 3 ppkt 1 Opisu);
2)    z jednym fotelem podwójnym oraz jednym pojedynczym (ilość miejsc – 3) w II rzędzie pod warunkiem łatwości demontażu (zmiana pkt 4 ppkt 6 Opisu);
3)    z jedną kanapą trzymiejscową w III rzędzie pod warunkiem łatwości demontażu (zmiana pkt 4 ppkt 7 Opisu).

W pozostałym zakresie warunki postępowania pozostają bez zmian.

Oferty należy złożyć do dnia 1 września 2022 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 września 2022 r. o godz. 11.30.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uprzejmie informuje,
iż na podstawie pkt 13 Zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-28/22 na dostawę samochodu dostawczego marki Ford Transit Custom w formie leasingu operacyjnego zostało unieważnione.

Dziękujemy za zainteresowanie.


Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-28/22 z dnia 02.08.2022 r. na dostawę samochodu marki FORD.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udziela:  Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM; tel. 22 502 33 25, e-mail: m.szymanska@pfhb.pl;  

Zapraszamy do złożenia oferty.

Fundusze promocji

Zapytania Ofertowego nr P.272-28/01/FPM/2022 – dostawa materiałów do analiz niezbędnych do przeprowadzenia badań dotyczących zastosowania selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności w ramach realizacji zadania po tytułem „A2A2 nowa droga produktów mlecznych - zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Centrum z siedzibą w Parzniewie przy ulicy Przyszłości 1, 05-804 Pruszków, zaprasza do złozenia oferty na przygotowanie terenu wystawowego w ramach XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach 10–11 września 2022 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie pucharów dla zdobywców tytułów superczempionów bydła mlecznego  XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w dniach 24-26.06.2022r.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie statuetek szklanych dla hodowców prezentujących bydło mleczne  w XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w dniach 24-26.06.2022r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająlca na dostarczeniu produktów mlecznych w postaci lodów rzemieslniczych  i serów na degustacyjne stoisko promocji mleka

 

Usługa hotelowa dla hodowców biorących udział w XI OWBH, która odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2022 r. w Minikowie, obejmująca także okres przygotowawczy od 30 czerwca do 1 lipca 2022 r.

Usługa wykonania i dostarczenia pucharów dla zdobywców tytułów czempionów, wiceczempionów i superczempionów XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dniach 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z organizowaną w terminie 2–3 lipca XI Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Minikowie

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa szycia i dostarczenia koszulek reklamowych w związku z organizowaną w terminie 2–3 lipca XI Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Minikowie.

Usługa transportowa polegająca na przewozie osób na trasie Bydgoszcz – teren Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Bydgoszcz, gdzie w dniach 2–3  lipca 2022 r. odbywać się będzie XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, wraz z dniem 01.07.2022 r.

Usługa cateringowa dla hodowców, obsługi zwierząt w trakcie trwania XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dn. 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie, wraz z dniem przygotowawczym 01.07.2022 r. (zwózka zwierząt).

Usługa polegająca na zorganizowaniu degustacyjnego stoiska promocji mleka i jego przetworów w czasie trwania XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie w dniach 2–3 lipca 2022 r.

Wyżywienie delegowanych pracowników PFHBiPM i obsługi w trakcie trwania XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dn. 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie, wraz z dniami przygotowawczymi tj. 30.06.–01.07.2022 r.

Usługa szycia i dostarczenia spodni roboczych i koszul dla oprowadzających bydło mleczne podczas XI OWBH, która odbędzie się w dniach 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie.

Wykonanie i dostarczenie krawatów dla oprowadzających bydło mleczne podczas XI OWBH, która odbędzie się w dn. 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie.

  • Usługa hotelowa dla pracowników PFHBiPM, zaangażowanych przy organizacji przedsięwzięcia pn. XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, które odbędzie się w dn. 2–3 lipca 2022 r. w Minikowie, obejmująca także okres przygotowawczy od 30.06.2022 do 01.07.2022 r.

Usługa hotelowa dla 70 hodowców bydła mlecznego biorących udział w XI Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dniach 02–03 lipca 2022 r. w Minikowie wraz z okresem przygotowawczym w dniu 01 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe P. 272-14/FPM/2020 z dnia 26.08.2020 r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie – gadżetów i materiałów reklamowych w ramach kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko.

UWAGA zmiana terminu składania i rozpatrzenia ofert.

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-15/FPM/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-13/FPM/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.