Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-14/20 z dnia 23.04.2020 r.  na dostawę materiałów do Laboratoriów Mleka PFHBiPM.

Bliższe informacje w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Informacji udzielają:
- w sprawach merytorycznych – p. Bogdan Kulesza – Kierownik Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym: b.kulesza@bialystok.pfhb.pl ; tel. 694 509 640, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. 

- w sprawach formalnych – p. Magdalena Szymańska – Kierownik Wydziału Administracyjnego PFHBiPM: m.szymanska@pfhb.pl; tel. 22 502 33 25, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. 

----------------------------
Informacja:

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-14/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. na dostawę materiałów na potrzeby Laboratoriów PFHBiPM  została wybrana oferta firmy:

MEDPOL Sp. z o.o.

ul. 19 Kwietnia 97

05-090 Raszyn-Rybie

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.

 

Fundusze promocji