Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-20/1/20

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę 412 urządzeń ULEFON ARMOR 7E została wybrana oferta firmy:

Orange Polska S.A
AL. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Szanowni Państwo,

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń ULEFON w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-20/1/20.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informacja o wyniku postępowania nr A.272-20/2/20

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę 698 szt. urządzeń Samsung Galaxy TAB A7 LTE T505 (2020) została wybrana oferta firmy:

Orange Polska S.A
AL. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty.


Szanowni Państwo,

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty na dostawę tabletów Samsung Galaxy  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr A.272-20/2/20.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10.30.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Fundusze promocji

Zapytanie ofertowe P. 272-20/FPM/2020 z dnia 12.10.2020 r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie – gadżetów i materiałów reklamowych w ramach kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko.

 

Zapytanie ofertowe P. 272-14/FPM/2020 z dnia 26.08.2020 r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie – gadżetów i materiałów reklamowych w ramach kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko.

UWAGA zmiana terminu składania i rozpatrzenia ofert.

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-15/FPM/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego nr P.272-13/FPM/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącego kompleksowej usługi wykupienia powierzchni reklamowej w celu umieszczenia reklamy zewnętrznej w ramach realizacji kampanii pod tytułem#DziękujemyŻePijecieMleko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe oraz wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku.