Laboratoria
Laboratorium genetyki bydła

Od sezonu oceny 2014.2 ocena genomowa została w Polsce uznana za oficjalną. To rewolucyjne narzędzie do genetycznego doskonalenia populacji można stosować zarówno dla buhajów jak i jałowic i krów. Jest to niezwykle ważne - dotychczas dokładność selekcji buhajów była nieporównywalnie większa w stosunku do samic. Genomowa wartość hodowlana dla samca i samicy określana jest z tą samą dokładnością, także dla cech zdrowotności, płodności i długowieczności.

Stosując selekcję w oparciu o genomowe wartości hodowlane hodowca może szybciej i precyzyjniej podejmować decyzje dotyczące:

  • wyboru jałówek na remont stada,
  • doboru najbardziej odpowiedniego buhaja do pokrycia jałówki lub krowy,
  • sprzedaży nadwyżki materiału hodowlanego,
  • przyspieszenia rozwoju cennej genetycznie rodziny krów przez zastosowanie np. transplantacji zarodków.

Pozwala to na znaczne przyśpieszenie postępu hodowlanego i poprawę efektywności ekonomicznej hodowli.

Hodowca chcący zgenotypować w swoim stadzie samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, powinien skontaktować się z odpowiednim doradcą ds hodowli Działu Hodowli. W cenie usługi hodowca ma zapewnione doradztwo obejmujące pomoc przy wyborze sztuk do badania, pobranie materiału biologicznego oraz interpretację wyników wraz ze wskazaniem ich praktycznego wykorzystania w pracy hodowlanej w swoim stadzie.

Doskonale wyszkolony personel oraz najnowszy sprzęt badawczy, a także współpraca ze światowym liderem w produkcji mikromacierzy firmy Illumina gwarantuje dostarczenie przez LAB najwyższej jakości wyników w najniższej cenie (cennik).

Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie wykonuje badania dla hodowców od 2015 r.

Aktualności

Test zaliczony na 6!

Laboratorium Genetyki Bydła | | Laboratoria

Najważniejsza w pracy laboratorium jest jakość wyników, rozumiana jako ich powtarzalność i wiarygodność. Ocena jakości pracy laboratorium jest jednak…

Czytaj więcej

Sukces genotypowania!

Laboratorium Genetyki Bydła | | Laboratoria

Polski rynek usług genomowych jest jednym z najmłodszych tego typu rynków w Europie, a zarazem najbardziej dynamicznie rozwijającym się. Od początku…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: Polimorfizm genu SCD1 a wydajność mleczna

Laboratorium Genetyki Bydła | | Laboratoria

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

Nienasycone kwasy tłuszczowe mają działanie ochronne i korzystne dla…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: Dominujący gen czerwonego umaszczenia

Laboratorium Genetyki Bydła | | Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

Tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule w cyklu „zapisane w genach…” przez…

Czytaj więcej

Umaszczenie holsztynów – Red Factor

Laboratorium Genetyki Bydła | | Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

Zdecydowana większość bydła mlecznego rasy holsztyńskiej ma czarne…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: Bezrożność u bydła

Laboratorium Genetyki Bydła | | Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

W doskonaleniu bydła mlecznego istnieją różne interesujące cechy, o…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: Gen zamieralności zarodków – DUMPS

| Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

DUMPS jest jedną z najwcześniej wykrytych wad genetycznych powodujących…

Czytaj więcej

PFHBiPM na VI Polskim Kongresie Genetyki

Laboratorium Genetyki Bydła | | Laboratoria

W dniach 27–30 czerwca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się VI Polski Kongres Genetyki. Uczestnicy Kongresu…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: Częsta przyczyna upadków cieląt – deficyt cholesterolu

Laboratorium Genetyki Bydła | | Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

Hodowla krów mlecznych wiąże się z wieloma wyzwaniami dla hodowcy. Jednym…

Czytaj więcej

Zapisane w genach: BLIND_RP1 – schorzenie genetyczne wpływające na wzrok

Laboratorium Genetyki Bydła | | Zapisane w genach

Z cyklu: „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”

Kontynuujemy temat defektów genetycznych występujących u bydła. Zapraszamy…

Czytaj więcej