Laboratoria mleka
Czym się zajmujemy?
 • zawartość tłuszczu oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany przez PCA w zakresie (1,50–12,00) g/100g,  aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość białka oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (1,00–9,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość kazeiny oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (2,00–3,50) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość laktozy oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (3,00–6,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość suchej masy oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (5,50–27,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość mocznika oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (100–1000) mg/l, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • liczba komórek somatycznych oznaczana metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem aparatu Fossomatic, zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-2:2007, parametr akredytowany w zakresie (5x103–2x106) komórek/ml, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.

Informujemy, że:

 • klient lub strona trzecia może złożyć skargę,
 • na życzenie zleceniodawcy, w sprawozdaniu z badań wyniki przedstawiane są wraz z oszacowaną niepewnością rozszerzoną U95 wyznaczoną  przy k=2,
 • wyniki badań zawierające wartości zmierzone z poza zakresu działalności Laboratorium przedstawione będą w formie graficznej, ↑y lub ↓y, gdzie y oznacza górną lub dolną granicę zakresu pomiarowego stosowanej przez laboratorium metody,
 • w oszacowanej niepewności nie uwzględniono niepewności związanej z pobieraniem próbek oraz warunkami ich dostarczenia,
 • istnieje możliwość obecności przy wykonywaniu zleconych badań, po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium terminu i godziny,
 • cennik badań znajduje się na stronie pfhb.pl/usługi.

ZASADA NR 1. zasada prostej akceptacji:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli nie przekracza dopuszczalnego limitu, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy limitu i jest rozpatrywane tam gdzie to zasadne.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli przekracza dopuszczalny limit, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy limitu i jest rozpatrywane tam gdzie to zasadne.

ZASADA NR 2. zasada oparta na paśmie ochronnym U95:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli mieści się w strefie akceptacji przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli mieści się w strefie odrzucenia przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%.

ZASADA NR 3. zasada oparta na paśmie ochronnym – warunkowa akceptacja/odrzucenie:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli mieści się w strefie akceptacji przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK ZGODNY warunkowo – jeżeli mieści się w polu tolerancji w paśmie ochronnym U95. Jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru przekroczyła granicę tolerancji. Dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji, ryzyko błędnego przyjęcia wynosi do 50%.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli mieści się w strefie odrzucenia przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK NIEZGODNY warunkowo – jeżeli nie mieści się w polu tolerancji, jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru znajduje się w polu tolerancji w paśmie ochronnym U95. Dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%.

Instrukcja pobierania próbki mleka – zalecana przez PFHBiPM

1) Mleko zbiorcze:

 1. partię mleka przed pobraniem dokładnie wymieszać,
 2. próbki powinny być pobierane do czystych, suchych oraz szczelnych pojemników napełnionych w 3/4 objętości (min 30 ml mleka),
 3. warunki oraz czas transportu powinny zapewniać dostarczenie próbki w niezmienionym stanie fizycznym oraz chemicznym,
 4. zaleca się stosowanie konserwantu typu Bronopol w ilości 0,02 g / 50 ml mleka.

2) Mleko ćwiartkowe (badanie diagnostyczne):

 1. zdoić pierwsze strugi mleka,
 2. zanurzyć strzyki w preparacie do dezynfekcji poudojowej,
 3. odczekać 30 sekund i dokładnie osuszyć strzyki,
 4. po otwarciu pojemnika (fiolki), trzymać go pod kątem 45 stopni, z każdej ćwiartki zdoić po 10 ml mleka do jednej próbki lub z wybranej pojedynczej ćwiartki min 30 ml mleka (najlepiej ze środkowej strugi),
 5. próbki powinny być pobierane do czystych, suchych oraz szczelnych pojemników napełnionych w 3/4 objętości,
 6. warunki oraz czas transportu powinny zapewniać dostarczenie próbki w niezmienionym stanie fizycznym oraz chemicznym,
 7. zaleca się stosowanie konserwantu typu Bronopol w ilości 0,02 g / 50 ml mleka.

Laboratoria Mleka PFHBiPM – jakość, doświadczenie i precyzja

 • 4 nowoczesne Laboratoria Mleka,
 • 4 certyfikaty akredytacji systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • 1 certyfikat Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR),
 • udział w badaniach biegłości w celu porównania uzyskiwanych wyników z laboratoriami w kraju i na świecie,
 • zapewnienie spójności pomiarowej dzięki stosowaniu krajowych i międzynarodowych materiałów odniesienia,
 • zgodność badań z 2 międzynarodowymi normami PN-ISO 9622:2015-09 i PN-EN ISO 13366-2:2007,
 • 8 mln analiz składu mleka rocznie,
 • prawie 200 tys. analiz na oznaczenie cielności (test PAG) w ciągu roku.

Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych gwarantuje profesjonalizm w zakresie:

 • wiarygodności pomiarów,
 • bezstronności,
 • niezależności,
 • dokładności urządzeń pomiarowo-badawczych,
 • przestrzegania zasad spójności pomiarowej,
 • wysokich kwalifikacji personelu.

Mocne strony Laboratoriów:

 • kompetentny i doświadczony personel,
 • nowoczesny, wysokowydajny sprzęt analityczny,
 • wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
 • krótki czas uzyskiwania wyników badań.

W ramach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka funkcjonują 4 laboratoria o określonym podziale terytorialnym:

 • Region Oceny Północ
  • Laboratorium w Minikowie – teren działania woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie.
 • Region Oceny Wschód
  •  Laboratorium w Jeżewie Starym – teren działania woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
 • Region Oceny Centrum
  • Laboratorium w Parzniewie – lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie. 
 • Region Oceny Zachód
  • Laboratorium w Kobiernie – teren działania woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie.

Aktualności

Kolejne spotkanie z hodowcami w Kobiernie

Eugeniusz Sierszulski | | Laboratoria Mleka

Kolejne „drzwi otwarte” zorganizowano dla hodowców z Regionu Oceny Poznań w Kobiernie w siedzibie PFHBiPM. Po raz piąty do naszej siedziby w dniu 23…

Czytaj więcej

Wizyta studentów w Kobiernie

Paweł Reszel | | Laboratoria Mleka

9 grudnia w Kobiernie w siedzibie RO Poznań PFHBiPM, gościli studenci III roku Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przybyła…

Czytaj więcej

Wizyta uczniów ZSR w Krzyżewie w Jeżewie Starym

Rafał Morawski | | Laboratoria Mleka

22 listopada 2019 r. Oddział Białystok zs. w Jeżewie Starym miał zaszczyt gościć uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w RO Parzniew

Katarzyna Wójtowicz | | Laboratoria Mleka

14 listopada 2019 r. w siedzibie Regionu Oceny Parzniew zorganizowano dla hodowców bydła z terenu województwa mazowieckiego „Dzień Otwarty”. Celem…

Czytaj więcej

Testy cielności PAG

Ocena | | Laboratoria Mleka

Nowa usługa – nieinwazyjne badanie cielności z próbek mleka w oparciu o Testy IDEXX Milk Pregnancy.

Czytaj więcej

Niemieccy rolnicy z wizytą w Parzniewie

| Laboratoria Mleka

15 maja 2019 roku niemieccy rolnicy – członkowie związku rolników Ucker Randow e.V. korzystając z  uprzejmości kierownictwa Laboratorium Oceny Mleka…

Czytaj więcej

Niezależność, najwyższa technologia, standaryzacja w Laboratoriach PFHBiPM

Elżbieta Rybicka | | Laboratoria Mleka

Głównym celem Laboratoriów PFHBiPM jest dostarczenie hodowcom jak największej ilości informacji o poszczególnych krowach. Dbamy o to, by informacja ta…

Czytaj więcej