Laboratoria mleka
Zlecenie badań i oznakowanie próbek

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W celu spełnienia obowiązku Administratora na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.pfhb.pl/rodo.