PFHBiPM
Aktualności

PFHBiPM na VI Polskim Kongresie Genetyki

Laboratorium Genetyki Bydła | | Laboratoria

W dniach 27–30 czerwca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się VI Polski Kongres Genetyki. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie szeroko pojętej genetyki. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentowana przez Martę Gozdek i Katarzynę Gacę (Laboratorium Genetyki Bydła) oraz Marcina Szałańskiego (Centrum Genetyczne) była w tym roku srebrnym sponsorem Kongresu.

W bogatym programie uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, wykładach plenarnych, sesjach plakatowych oraz prezentacjach ustnych podzielonych na sekcje genetyki człowieka, genetyki zwierząt, genetyki roślin, genetyki mikroorganizmów oraz genetyki sądowej.

W sekcji genetyki zwierząt w swoich prezentacjach ustnych profesor Stanisław Kamiński omówił temat białek mleka, poświęcając dużo uwagi beta-kazeinie. Dr Kacper Żukowski w swojej prezentacji ustnej zaprezentował m.in. statystyki dotyczące chorób genetycznych u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, natomiast dr hab. Marcin Pszczoła poruszył problem emisji metanu w hodowli bydła, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego. Swoją prezentację ustną wygłosił również profesor Tomasz Strabel omawiając przewagę genomicznych wartości hodowlanych nad konwencjonalnymi.

Podczas jednego z dni Kongresu kierownik Laboratorium Genetyki Bydła Marta Gozdek, wzięła udział w sesji plakatowej gdzie zaprezentowała raport z wyników analizy defektów genetycznych występujących w polskiej populacji krów rasy holszyńsko-fryzyjskiej. Te przełomowe badania mają potencjał na wprowadzenie ludzkości w nową erę rozwoju.