Laboratorium genetyki bydła
Oferta

Laboratorium Genetyki Bydła koncentruje swoje działania przede wszystkim na genotypowaniu samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej do celów szacowania genomowej wartości hodowlanej. Uzyskany w laboratorium genom samicy jest przesyłany do jednostki obliczeniowej szacującej wartość hodowlaną. Po jej oszacowaniu hodowca otrzymuje wyniki genomowego indeksu gPF oraz ocenionych cech dla każdej sztuki.

Hodowca chcący zgenotypować samicę w swoim stadzie powinien skontaktować się z odpowiednim doradcą do spraw hodowli Działu Hodowli.

Doradca:

 • odwiedza hodowcę i pomaga mu w wyborze sztuk do oceny genomowej,
 • pobiera materiał biologiczny (wycinek małżowiny usznej zwierzęcia),
 • sporządza odpowiednią dokumentację.

W Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie zostaje przeprowadzona:

 • izolacja DNA z pobranego materiału biologicznego,
 • genotypowanie na mikromacierzy Illumina EuroG MD.

Uzyskane wyniki przesyłane są do jednostki obliczeniowej szacującej wartość hodowlaną.

Laboratorium wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, w oparciu o zebrane doświadczenie w 2020 roku wprowadziło do oferty dwa nowe badania:

 • kontrola pochodzenia zwierząt,
 • analiza szczególnych cech genetycznych.

Kontrola pochodzenia zwierząt umożliwia zweryfikowanie rodowodów zwierząt w księgach – pod warunkiem, że są dostępne genotypy rodziców badanego zwierzęcia. Badanie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi przez ISAG i ICAR.

Analiza szczególnych cech genetycznych pozwala na przebadanie dwóch podstawowych grup cech: defektów genetycznych oraz cech użytkowych. W chwili obecnej w Laboratorium Genetyki Bydła możliwa jest analiza 12 defektów genetycznych oraz 5 cech użytkowych.

Badane cechy to:

 • defekty genetyczne
  • BLAD – Syndrom wrodzonego braku odporności
  • BLIND_RP1 – Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
  • CDH – Deficyt cholesterolu
  • Cytrulinemia
  • DUMPS – Niedobór syntetazy monofosforanu urydyny
  • FXI – Niedobór czynnika XI
  • HH1 – Haplotyp 1
  • HH3 – Haplotyp 3
  • HH4 – Haplotyp 4
  • HH5 – Haplotyp 5
  • HH6 – Haplotyp 6
  • HH7 – Haplotyp 7  
 • cechy użytkowe dotyczące:
  • mleka – Beta-kazeina (β-casein) oraz Kappa-kazeina,
  • umaszczenia – VRC dominujące umaszczenie czerwone,
  • bezrożność odmiana celtycka oraz fryzyjska.

Oznaczenie szczególnych cech genetycznych, w przeciwieństwie do szacowania genomowej wartości hodowlanej, jest możliwe dla wszystkich ras.

Aby przybliżyć temat sposobu dziedziczenia cech genetycznych oraz krótko scharakteryzować najważniejsze z nich zespół Laboratorium Genetyki Bydła przygotował opracowanie pod tytułem „Cechy genetyczne u bydła. Przegląd wybranych cech genetycznych”. Dodatkowo od marca 2022 roku prowadzony jest cykl artykułów informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Zapisane w genach – dziedziczne choroby i inne cechy szczególne”. W cyklu dużo uwagi zostało poświęcone różnego rodzaju defektom genetycznym, ponieważ to one z punktu widzenia strat ekonomicznych hodowli są najważniejsze. Czytelnicy mogą również znaleźć informacje o genach odpowiedzialnych za występowanie cech pożądanych takich jak np. białka mleka czy umaszczenie.

Hodowca decydujący się wykonać badanie dla danego zwierzęcia wysyła próbkę biologiczną do badań, z której można wykonać szacowanie genomowej wartości hodowlanej i/ lub wykonać kontrolę pochodzenia i/lub analizę szczególnych cech genetycznych. Warto podkreślić, że materiał do badań pobierany jest tylko raz w życiu zwierzęcia.

Hodowca decydujący się na szacowanie genomowej oceny wartości hodowlanej w cenie 138 zł netto otrzymuje również wyniki kontroli pochodzenia oraz oznaczenie szczególnych cech genetycznych. W przypadku wykluczenia pochodzenia u samic, dla których zlecone było szacowanie genomowej wartości hodowlanej, nie będzie ono wykonane do momentu ustalenia prawidłowego pochodzenia, a Hodowca zapłaci jedynie 100 zł netto.

Genomowa wartość hodowlana jest aktualizowana w każdym sezonie oceny do końca życia danego zwierzęcia.

W przypadku zlecenia kontroli pochodzenia i / lub analizy szczególnych cech genetycznych Hodowca płaci jedynie 100 zł netto za sztukę. W dowolnej chwili może zlecić dodatkowo szacowanie genomowej wartości hodowlanej w cenie 38 zł netto za sztukę.