Laboratorium genetyki bydła
Statystyki

Statystyki

Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z/s w Parzniewie od początku swojej działalności do końca 2023 roku zrealizowało 48 sezonów genotypowania zwierząt, w których zostało przebadanych 112 514 osobników. Liczba samic poddanych analizie w ramach szacowania wartości hodowlanej w latach 2015–2023 wyniosła 80 411 sztuk.