Laboratorium genetyki bydła
Statystyki

Statystyki

Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka od początku swojej działalności do końca 2022 roku zrealizowało 42 sezonów genotypowania zwierząt, w których zostało przebadanych 70 251 zwierząt. Liczba samic poddanych analizie w ramach szacowania wartości hodowlanej w latach 2015–2022 wyniosła 56 953 sztuk.