Laboratorium genetyki bydła
Statystyki

Statystyki

Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka od początku swojej działalności do końca 2021 roku zrealizowało 35 sezonów genotypowania zwierząt, w których zostało przebadanych 44 485 zwierząt. Liczba samic poddanych analizie w ramach szacowania wartości hodowlanej w latach 2015–2021 wyniosła 36 687 sztuk.