Czym się zajmujemy?
Badanie cielności – testy PAG

Hodowcy pod oceną mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów.

Badanie cielności testem PAG – jest dodatkową usługą wykonywaną z próbki mleka pobranego w czasie rutynowego próbnego doju. Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i jest możliwe:

  • począwszy od 28 dnia po pokryciu, 
  • od 60 dnia po ostatnim wycieleniu.

Testom cielności PAG będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, i spełniające oba powyższe warunki łącznie.

 

Począwszy od marca 2019 PFHBiPM oferuje hodowcom możliwość odpłatnego zlecenia badania cielności z próbek mleka w dowolnej ilości.

Zlecenie testów cielności PAG możliwe jest dwoma sposobami:

  • W ramach próbnego doju – wystarczy wskazać zootechnikowi, które krowy mają być badane; 
  • Poza próbnym dojem – hodowca samodzielnie pobiera próbki mleka, od wybranych krów, do zamówionych uprzednio w laboratorium PFHBiPM fiolek wraz z kodami kreskowymi i formularzami identyfikacyjnymi.
przydatne linki

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym