Laboratoria pasz
Zlecenie badań i oznakowanie próbek

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZLECENIA:

Informujemy, że:

  • klient lub strona trzecia może złożyć skargę
  • istnieje możliwość obecności przy wykonywaniu zleconych badań, po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium terminu i godziny,
  • Cennik badań znajduje się na stronie www.pfhb.pl/usługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

W celu spełnienia obowiązku Administratora na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.pfhb.pl/rodo.

Próbki należy jednoznacznie oznaczyć co do ich zawartości. Do oznakowania próbek można wykorzystać wzór formularza etykiety próbek.