Laboratoria pasz
Cennik laboratorium paszowego
Laboratorium pasz
Pobranie i oznaczenie
składu chemicznego próbki paszy
Opłata za jednorazową analizę
próbki paszy [PLN netto]
 
  • hodowcy indywiduali pod oceną
  • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
    od hodowców pod oceną
 
35,00
 
  • indywidualni hodowcy nie będący pod oceną
 
50,00
 
  • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
    od hodowców nie będących pod oceną
 
1–10 szt. próbek paszy50,00
11–20 szt. próbek paszy45,00
21–50 szt. próbek paszy40,00
powyżej 50 szt. próbek paszy35,00

*W przypadku próbek dostarczanych przez firmę zewnętrzną wymagane jest zawarcie umowy cywilno-prawnej