Laboratorium genetyki bydła
Certyfikaty

Certyfikat Jakości ICAR

  Od 2007 roku PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Użytkowości Zwierząt ICAR, a od 2010 roku posiadaczem Certyfikatu Jakości ICAR, który stanowi uwierzytelnienie wiarygodności usług, prowadzonych przez nas na podstawie norm oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zgodnie z aktualnymi procedurami prawo posługiwania się wspomnianym certyfikatem, przyznawane jest organizacjom członkowskim ICAR na okres 5 lat z obowiązkową procedurą weryfikacyjną po 2,5 roku.

  W 2021 roku odbył się kolejny obowiązkowy audyt, który został przeprowadzony po raz pierwszy metodą online z powodu restrykcji związanych z pandemią Covid-19.

  W wyniku przeprowadzonego audytu Sekretariat Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR) przekazał raport końcowy przygotowany przez audytora, w sprawie odnowienia certyfikatu jakości dla naszej firmy. Tegorocznym audytorem był pochodzący z Finlandii Pan Juho Kyntäjä. Tegoroczny audyt odbył się w dniu  06.05.2021. Poprzedni pełny audyt odbył się w dniach 6–8 czerwca 2016, poprzednim audytorem był Pan Charl Hunlun z RPA.

  W rezultacie, certyfikat dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka został wydany dla następujących obszarów działalności:

  • Identyfikacja zwierząt
  •  Ocena użytkowości mlecznej
  • Prowadzenie ksiąg hodowlanych
  • Ocena typu i budowy
  • Przetwarzanie danych
  • Analiza laboratoryjna mleka

  Aktualny certyfikat jest ważny do 14 czerwca 2026 r. i do tego czasu zostanie przeprowadzony kolejny audyt.

  W wyniku przeprowadzonego audytu potwierdzono, że PFHBiPM prowadzi efektywny system oceny użytkowości mlecznej. Oceniono, że zasady działania systemu oceny w Polsce są dobrze utrzymane i są zgodne z właściwymi wytycznymi ICAR.

  Certyfikat udziału w Ogólnoświatowych testach międzylaboratoryjnych w zakresie analizy pochodzenia zwierząt

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyki Zwierząt (ISAG) raz na dwa lata organizuje ogólnoświatowe testy międzylaboratoryjne w zakresie analizy pochodzenia zwierząt – biorą w nich udział wszystkie jednostki zainteresowane potwierdzaniem pochodzenia zwierząt na świecie. Testy polegają na przekazaniu do wielu laboratoriów identycznych próbek, a następnie porównaniu przez niezależną jednostkę otrzymanych wyników.

  Na początku 2021 Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM w Parzniewie po raz drugi przystąpiło do testów międzylaboratoryjnych organizowanych przez ISAG. W panelu testowym 2020–21 w zakresie badania pochodzenia metodą analizy mutacji SNP u bydła wzięło udział 40 laboratoriów z całego świata. Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM ukończyło go po raz drugi z najwyższą możliwą oceną, co stawia nas w jednej linii z najlepszymi światowymi laboratoriami.