Laboratorium genetyki bydła
Wyniki oceny genomowej

Aktualnie w naszym kraju genomowa wartość hodowlana szacowana jest 6 razy w roku (trzy sezony oficjalne i trzy dodatkowe).

Sprawdź aktualne wyniki oceny genomowej

Hodowcy genotypujący samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM są informowani o wynikach po każdym sezonie oceny, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

 

Wyniki oceny wartości hodowlanej samic są dostępne tylko dla właścicieli zwierząt lub podmiotów, którym właściciele zwierząt zlecili genotypowanie i ocenę wartości hodowlanych swoich zwierząt. W tym znaczeniu wyniki nie są „publikowane ogólnodostępnie”, tylko są prywatne. Przyjęta jest zasada, że kto opłaca wykonanie oszacowań – temu są udostępniane wyniki.

Gdzie udostępniane są wyniki dla Hodowcy?

1. Wyniki genomowej oceny wartości hodowlanych, dla samic zgenotypowanych w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM, od sezonu oceny wartości hodowlanej 2019.3 są dostępne przez stronę internetową w formie podsumowania genotypowania. Składa się ono z:

  • wykazu zwierząt w formie rankingu,
  • podsumowania wyników
  • oraz kart zwierząt. 

W ramach podsumowania tworzony jest ranking genotypowanych samic z danej obory z możliwością sortowania oraz zestawienia w kilku opcjach: ostatni sezon genotypowania, żywe zwierzęta zgenotypowane oraz wszystkie zwierzęta zgenotypowane. Zawarte w nim wyniki wyrażone są w wartościach Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz Indeksu PF. Link prowadzący do podsumowania genotypowania znajduje się na stronie internetowej https://www.cgen.pl/indeksy/ w sekcji „Podsumowanie genotypowania”.

Aby uzyskać dostęp do wyników na stronie, w pierwszej kolejności należy ustawić indywidualne hasło dostępu.
→ W tym celu należy kliknąć w przycisk „logowanie” na górnej belce strony, a następnie wybrać „Nie pamiętasz hasła?”.
→ Wówczas pojawi się panel do resetowania hasła dostępu. Należy wpisać adres e-mail podany na protokole genotypowania (lub skontaktować się z doradcą ds. hodowli, jeśli w zleceniu nie był podany indywidualny adres e-mail) i kliknąć „Wyślij email”.
→ Na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin dotrze wiadomość, za pomocą której będzie można ustawić indywidualne hasło dostępu.
→ Od tego momentu, logowanie będzie możliwe przez wpisywanie adresu e-mail oraz ustawionego hasła.

Po zalogowaniu należy przejść do sekcji “Samice” i kliknąć zakładkę “Podsumowanie genotypowania”.

⇒ Instrukcja korzystania z podsumowania genotypowania została opisana na stronie https://www.cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w sekcji „podsumowanie genotypowania”.
⇒ Wsparciem w obsłudze służą także doradcy ds. hodowli.

2. Wyniki oceny genomowej samic dostępne są również na stronie www.ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl po zalogowaniu się nazwiskiem lub nazwą gospodarstwa i otrzymaniu unikatowego hasła dostępu. Hasło otrzymuje Hodowca, od doradcy ds. hodowli PFHBiPM i obowiązuje ono przy każdym kolejnym sezonie oceny.

Wyniki mogą być analizowane odrębnie dla nowo ocenionych sztuk lub łącznie dla wszystkich zwierząt ocenionych z obory, zaktualizowane do bieżącego sezonu wyceny.

⇒ Analizując wyniki na stronie należy korzystać z przeglądarki FireFox lub Chrome gdyż przeglądarka Internet Explorer nie działa w tym wypadku poprawnie.

W ostatnim czasie Instytut Zootechniki wdrożył nową stronę do przeglądania wyników ocen genomowych www.crs.izoo.krakow.pl. Obowiązuje tutaj to samo hasło dostępu do konta, które obowiązuje na stronie www.ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl.

 3. Hodowcy korzystający z portalu Stado OnLine (SOL) mogą zapoznać się z wynikami oceny genomowej w zakładce dotyczącej hodowli.
→ Znajdują się tam informacje na temat wartości hodowlanych poszczególnych zwierząt ze stada.

⇒ Jednocześnie trwają prace nad udostępnianiem na portalu danych dotyczących wybranych cech genetycznych.

    4. Wyniki wartości hodowlanej samic dostępne są również w postaci raportów hodowlanych:

    • RW Indeksy – najnowszy raport hodowlany, który dostarczany jest od stycznia 2021 roku do hodowców w ramach usługi z zakresu oceny wartości użytkowej i hodowli. Raport zawiera zarówno podsumowanie poziomu hodowlanego całego stada jak i wykaz wszystkich samic z indeksami selekcyjnymi. Dane w raporcie zaprezentowane są w bardzo czytelny sposób, co sprawia że wskazanie najlepszych i najsłabszych samic w stadzie jest dużo łatwiejsze niż dotychczas.
    • RW-7 – można go zamówić w Regionie Oceny – raport wynikowy RW-7 „Wyniki oceny wartości hodowlanej krów”.