Laboratorium genetyki bydła
Wyniki oceny genomowej

Aktualnie w naszym kraju genomowa wartość hodowlana szacowana jest 6 razy w roku (trzy sezony oficjalne i trzy dodatkowe).

Sprawdź aktualne wyniki oceny genomowej

Hodowcy genotypujący samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM są informowani o wynikach po każdym sezonie oceny, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

Sezon

Data dostarczenia materiału do laboratorium

Data udostępnienia wyników

1. dodatkowy28 grudnia, poniedziałek3 lutego 2021, środa
1. oficjalny5 marca, piątek7 kwietnia 2021, środa
2. dodatkowy7 maja, piątek9 czerwca 2021, środa
2. oficjalny9 lipca, piątek11 sierpnia 2021, środa
3. dodatkowy10 września, piątek13 października 2021, środa
3. oficjalny2 listopada, wtorek8 grudnia 2021, środa

Wyniki oceny wartości hodowlanej samic są dostępne tylko dla właścicieli zwierząt lub podmiotów, którym właściciele zwierząt zlecili genotypowanie i ocenę wartości hodowlanych swoich zwierząt. W tym znaczeniu wyniki nie są „publikowane ogólnodostępnie”, tylko są prywatne. Przyjęta jest zasada, że kto opłaca wykonanie oszacowań – temu są udostępniane wyniki.

Gdzie udostępniane są wyniki dla Hodowcy?

1. Wyniki genomowej oceny wartości hodowlanych, dla samic zgenotypowanych w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM, od sezonu oceny wartości hodowlanej 2019.3 są dostępne przez stronę internetową w formie podsumowania genotypowania. Składa się ono z:

  • wykazu zwierząt w formie rankingu,
  • podsumowania wyników
  • oraz kart zwierząt. 

W ramach podsumowania tworzony jest ranking genotypowanych samic z danej obory z możliwością sortowania oraz zestawienia w kilku opcjach: ostatni sezon genotypowania, żywe zwierzęta zgenotypowane oraz wszystkie zwierzęta zgenotypowane. Zawarte w nim wyniki wyrażone są w wartościach Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz Indeksu PF. Link prowadzący do podsumowania genotypowania znajduje się na stronie internetowej https://www.cgen.pl/indeksy/ w sekcji „Podsumowanie genotypowania”.

Aby uzyskać dostęp do wyników na stronie, w pierwszej kolejności należy ustawić indywidualne hasło dostępu.
→ W tym celu należy kliknąć w przycisk „logowanie” na górnej belce strony, a następnie wybrać „Nie pamiętasz hasła?”.
→ Wówczas pojawi się panel do resetowania hasła dostępu. Należy wpisać adres e-mail podany na protokole genotypowania (lub skontaktować się z doradcą ds. hodowli, jeśli w zleceniu nie był podany indywidualny adres e-mail) i kliknąć „Wyślij email”.
→ Na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin dotrze wiadomość, za pomocą której będzie można ustawić indywidualne hasło dostępu.
→ Od tego momentu, logowanie będzie możliwe przez wpisywanie adresu e-mail oraz ustawionego hasła.

Po zalogowaniu należy przejść do sekcji “Samice” i kliknąć zakładkę “Podsumowanie genotypowania”.

⇒ Instrukcja korzystania z podsumowania genotypowania została opisana na stronie https://www.cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w sekcji „podsumowanie genotypowania”.
⇒ Wsparciem w obsłudze służą także doradcy ds. hodowli.

2. Wyniki oceny genomowej samic dostępne są również na stronie www.ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl po zalogowaniu się nazwiskiem lub nazwą gospodarstwa i otrzymaniu unikatowego hasła dostępu. Hasło otrzymuje Hodowca, od doradcy ds. hodowli PFHBiPM i obowiązuje ono przy każdym kolejnym sezonie oceny.

Wyniki mogą być analizowane odrębnie dla nowo ocenionych sztuk lub łącznie dla wszystkich zwierząt ocenionych z obory, zaktualizowane do bieżącego sezonu wyceny.

⇒ Analizując wyniki na stronie należy korzystać z przeglądarki FireFox lub Chrome gdyż przeglądarka Internet Explorer nie działa w tym wypadku poprawnie.

W ostatnim czasie Instytut Zootechniki wdrożył nową stronę do przeglądania wyników ocen genomowych www.crs.izoo.krakow.pl. Obowiązuje tutaj to samo hasło dostępu do konta, które obowiązuje na stronie www.ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl.

 3. Hodowcy korzystający z portalu Stado OnLine (SOL) mogą zapoznać się z wynikami oceny genomowej w zakładce dotyczącej hodowli.
→ Znajdują się tam informacje na temat wartości hodowlanych poszczególnych zwierząt ze stada.

⇒ Jednocześnie trwają prace nad udostępnianiem na portalu danych dotyczących wybranych cech genetycznych.

    4. Wyniki wartości hodowlanej samic dostępne są również w postaci raportów hodowlanych:

    • RW Indeksy – najnowszy raport hodowlany, który dostarczany jest od stycznia 2021 roku do hodowców w ramach usługi z zakresu oceny wartości użytkowej i hodowli. Raport zawiera zarówno podsumowanie poziomu hodowlanego całego stada jak i wykaz wszystkich samic z indeksami selekcyjnymi. Dane w raporcie zaprezentowane są w bardzo czytelny sposób, co sprawia że wskazanie najlepszych i najsłabszych samic w stadzie jest dużo łatwiejsze niż dotychczas.
    • RW-7 – można go zamówić w Regionie Oceny – raport wynikowy RW-7 „Wyniki oceny wartości hodowlanej krów”.