Laboratoria pasz
Transport próbek

Podstawowe zasady:

  • Próbki winny być jak najszybciej od pobrania dostarczone do laboratorium tj. w ciągu 24–36 godzin od pobrania lub od zakończenia mrożenia.
  • Próbki należy przesyłać w opakowaniach o własnościach termoizolacyjnych tj. termotorbach lub pudełkach styropianowych.
  • Próbki winny być dodatkowo zabezpieczone wkładami lodowymi. Nie należy stosować otwartych woreczków foliowych stosowanych do zamrażania kostek lodu. Pudełka styropianowe i wkłady lodowe można otrzymać z laboratorium.