PFHBiPM
Aktualności

Testy cielności PAG

Ocena | | Laboratoria Mleka

Nowa usługa – nieinwazyjne badanie cielności z próbek mleka w oparciu o Testy IDEXX Milk Pregnancy.

Od pięciu miesięcy wszyscy hodowcy bydła i producenci mleka w Polsce mogą korzystać z naszej najnowszej usługi jaką jest potwierdzanie cielności z próbek mleka – tzw. Testy PAG, czyli badanie mające na celu wykrycie obecności glikoprotein ciążowych w próbce mleka. Te charakterystyczne dla okresu ciąży białka produkowane są przez łożysko i występują tylko i wyłącznie w trakcie trwania ciąży i krótko po jej zakończeniu.

Dzięki współpracy z firmą IDEXX oddaliśmy w Państwa ręce usługę, która w sposób szybki, skuteczny i jednocześnie nieinwazyjny w stosunku do zwierząt pozwala określić status zwierzęcia jako cielna/niecielna i w pośredni sposób przyczynia się do poprawy efektywności finansowej gospodarstwa.

Test hormonalny vs. Test PAG
Tradycyjne testy hormonalne do wykrywania ciąży opierają się na oznaczeniu obecności progesteronu produkowanego przez ciałko żółte. Po 21 dniach od zapłodnienia poziom stężenia progesteronu jest już na tyle wysoki, że można go oznaczyć za pomocą ogólnodostępnych testów. W przypadku braku ciąży, a co za tym idzie braku ciałka żółtego, poziom tego hormonu jest nieoznaczalny testem. Problemem w dzisiejszej hodowli bydła mlecznego jest jednak zjawisko występowania przetrwałego ciałka żółtego, które mimo braku realnej ciąży produkuje hormon. Wykonanie w takim przypadku badania na obecność progesteronu wykaże zatem wynik dodatni. Szacuje się, że testy progesteronowe mogą wskazywać nawet do 30% wyników fałszywie dodatnich.

Dzięki wprowadzeniu Testów PAG błąd oznaczeń został zminimalizowany do kilku procent i najczęściej dotyczy przypadków za wcześnie wykonanego testu bądź poronienia, po którym nadal utrzymują się w mleku glikoproteiny ciążowe.

O czym należy pamiętać decydując się na wykonanie testów PAG?
Warunkiem do prawidłowego zastosowania testu PAG konieczne jest zachowanie minimalnych odstępów:

  • 28 dni od ostatniej inseminacji – pozwala to na odpowiednie wysycenie mleka białkami PAG;
  • co najmniej 60 dni od ostatniego wycielenia – to z kolei gwarancja oznaczenia białek PAG z aktualnej ciąży.

Warto pamiętać, że wczesne ciąże charakteryzują się wysokim stopniem efemeryczności – do 50. dnia ciąży współczynnik resorpcji płodu wynosi aż 45%. Częstym zjawiskiem są również późne poronienia występujące po 150 dniu ciąży. Niestety statystyki pokazują, że w populacji krów mlecznych utratą ciąży kończy się od 10% do nawet 25% udanych zacieleń. Stąd też, zaleca się aby badanie Testami PAG wykonać minimum dwa razy – w pierwszej i drugiej połowie ciąży.

Zwielokrotniony zysk hodowcy
Testy PAG to szybki, łatwy i skuteczny sposób na wykrycie krów niecielnych w stadzie. Dzięki temu, hodowca ma realny wpływ na skrócenie okresu międzywycieleniowego, co w dużym stopniu przekłada się na ograniczenie strat finansowych.

Badania na temat ekonomicznych skutków wydłużonych okresów międzywycieleniowych wyraźnie wskazują, że średni dzienny koszt utrzymania niecielnej krowy w stadzie to kwota rzędu 5 euro (ok. 20,00 złotych).[1]

Ponadto, badanie cielności z prób mleka to dla hodowcy również oszczędność czasu, usprawnienie pracy oraz dodatkowa oszczędność pieniędzy – poprzez ograniczenie zabiegów weterynaryjnych przy zwierzętach.

Na testach PAG zyskują również zwierzęta
Testy PAG są całkowicie bezpieczne i nieinwazyje w stosunku do zwierząt. Ograniczając czynniki stresogenne i dbając o dobrostan zwierząt ograniczamy straty spowodowane zmniejszoną mlecznością krów czy poronieniami na tle stresowym.


[1] Wyliczenia IDEXX