PFHBiPM
Aktualności

Niemieccy rolnicy z wizytą w Parzniewie

| Laboratoria Mleka

15 maja 2019 roku niemieccy rolnicy – członkowie związku rolników Ucker Randow e.V. korzystając z  uprzejmości kierownictwa Laboratorium Oceny Mleka oraz Oceny Genomowej Bydła, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka  odwiedzili  niniejszą Instytucję. Kierownik Michal Rodak przedstawił gościom zakres usług jakie oferowane są polskim hodowcom. Jest to zarówno badanie cielności z mleka, doradztwo żywieniowe, czy rewolucyjne narzędzia pozwalające hodowcy szybko i sprawnie podejmować decyzje dotyczące m.in. wyboru jałówek na remont stada, czy doboru odpowiedniego buhaja do pokrycia jałówki czy krowy.

W wyjeździe studyjnym w dniach 13–15 maja 2019 roku do Warszawy wzięły udział 24 osoby. Wśród uczestników był Dyrektor Związku Rolników Sven Saeger oraz członkowie zrzeszeni w Związku Rolników Ucker Randow e.V. w  Pasewalku, reprezentanci gospodarstw/firm: GbR Reim (bydło mleczne), Agrar Schwennenz GmbH (uprawa zbóż), LMS Agrarberatung (Centrum Doradztwa Rolniczego), Milchhof Blumenthal GmbH (bydło mleczne), dyrektor szkoły zawodowej (specjalizacja rolnictwo) z miasta Torgelow oraz przedstawiciele Klubu Młodych Rolników i  Seniorów tutejszego Związku. Ponadto niemieccy rolnicy mogli wejść i zwiedzić laboratorium oceny mleka oraz genetyki bydła.

Przekazane informacje, oraz wymiana doświadczeń potwierdziła była doskonałym przykładem bezpośrednich i owocnych kontaktów z niemieckimi kolegami po fachu.

Trzeba zaznaczyć, iż Związek Rolników Uecker Randow jest niezależnym i samostanowiącym organem zrzeszającym 165 członków. Są to zarówno gospodarstwa wielkotowarowe i małotowarowe jak także członkowie instytucji oferujących wsparcie (np. banki, urzędy miasta) członkowie indywidualni, oraz członkowie honorowi. W ramach tego związku działa 30 gospodarstw ekologicznych z czego jedno duże gospodarstwo ekologiczne o powierzchni ponad 6000 ha hodujące ekologiczne bydło mięsne.