PFHBiPM
Aktualności

Dzień Otwarty w RO Parzniew

Katarzyna Wójtowicz | | Laboratoria Mleka

14 listopada 2019 r. w siedzibie Regionu Oceny Parzniew zorganizowano dla hodowców bydła z terenu województwa mazowieckiego „Dzień Otwarty”. Celem wydarzenia była popularyzacja oceny wartości użytkowej bydła, a także innych usług świadczonych przez PFHBiPM.

Z zaproszenia skorzystało 16 hodowców, którzy do tej pory nie korzystali z usługi oceny wartości użytkowej bydła.

Spotkanie rozpoczął Michał Rodak kierownik biura RO Parzniew, który przywitał hodowców przybyłych do siedziby Firmy. Omówił następnie działalność Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz  szeroki wachlarz usług świadczonych przez naszą Firmę.

W dalszej kolejności o zaletach oceny wartości użytkowej bydła mlecznego i wykorzystaniu wyników w codziennej pracy hodowców bydła mlecznego opowiedział Jarosław Walczak doradca zootechniczny. Widać było duże zainteresowanie przedstawianymi zagadnieniami szczególnie w kontekście wykorzystania wyników oceny w żywieniu bydła. Prowadzący prelekcję wiele razy podkreślał jak ważne jest posiadanie rzetelnych informacji potrzebnych do zarządzania stadem, a PFHBiPM przekazuje hodowcom bardzo wiele cennych informacji, które wystarczy jedynie umiejętnie wykorzystywać, aby osiągnąć zamierzony cel w swoim stadzie.

Podczas „Dni Otwartych” w RO Parzniew zaproszeni hodowcy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem laboratorium genetyki, gdzie o całym procesie genotypowania, a głównie o celowości i znaczeniu wykonywanych badań dla hodowców opowiedzieli pracownicy laboratorium. Podkreślono, że jest to największe laboratorium genetyczne bydła w Polsce.

Uczestnicy spotkania, mogli zapoznać się również z poszczególnymi etapami pracy w laboratorium badania mleka gdzie na wiele pytań odpowiedzi udzielał Michał Rodak kierownik biura RO Parzniew. Zaznaczył, że głównym celem laboratorium jest dostarczenie hodowcom jak największej ilości informacji dotyczących składu mleka od poszczególnych krów w stadzie. Podkreślił, że bardzo duży nacisk kładziony jest na dokładność i  szybkość dostarczenia wyników do naszych Kontrahentów. Dbamy również o rzetelność i jakość informacji, co pozwala hodowcom na profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie ich w zarządzaniu stadem.

Hodowcy zapoznali się również z całym procesem oznaczania najnowszego parametru jakim jest poziom glikoprotein ciążowych w mleku, na podstawie którego można określić status cielności tzw. test PAG.

Uczestniczący  spotkania mieli również okazję do skorzystania z bezpłatnych badań próbek mleka oraz przywiezionych pasz objętościowych. Po wykonaniu badań otrzymali wyniki swoich analiz. Był następnie czas na zadawanie pytań oraz konsultacje z doradcą zootechnicznym, który interpretował wyniki mleka i pasz.

Hodowcy cały czas interesowali się przedstawianymi zagadnieniami, co mamy nadzieję zaowocuje w niedługim czasie współpracą w zakresie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w ich stadach.