Doradztwo
Doradztwo hodowlane

Współczesny hodowca bydła mlecznego w swej pracy hodowlanej staje przed wieloma pytaniami dotyczącymi stada, wartości hodowlanych zwierząt, ich pokroju, wyboru buhaja do krycia samic, indeksu selekcyjnego PF:

  • Na podstawie jakich danych dokonywać selekcji w stadzie? Jak ustalić cel hodowlany dla stada? Czy wystarczy brać pod uwagę tylko użytkowość mleczną, czy ważniejsze są wartości hodowlane?
  • Czym różni się wartość hodowlana zwierząt wyliczona na podstawie rodowodów od konwencjonalnej lub genomowej oceny wartości genetycznej?
  • Czym kierować się dokonując  zakupu lub sprzedaży materiału hodowlanego i gdzie znaleźć potrzebne informacje?

Pytania te są zróżnicowane w zależności od celu hodowlanego, sytuacji  środowiskowej i ekonomicznej gospodarstwa.

PFHBiPM dostrzegając problemy polskiego hodowcy systematycznie dostosowuje zakres świadczonych usług do ich zmieniających się potrzeb. Służyć temu mają także zmiany organizacyjne m.in. połączenie stanowisk selekcjonera bydła mlecznego i klasyfikatora w rolę doradcy hodowlanego, którego zadaniem jest pomoc hodowcy w codziennej pracy hodowlanej.

Doradca hodowlany PFHBiPM będąc z wizytą w gospodarstwie ma dostęp do aktualnych informacji zawartych w systemie teleinformatycznym PFHBiPM o jałówkach i krowach w stadzie, takich jak: rasa hodowanych zwierząt, wpis do księgi, wartości hodowlane, bilans genetyczny. Na podstawie tych informacji  wspólnie z hodowcą ustalają cel hodowlany oraz termin i sposób jego realizacji.

Każdy z doradców posiada uprawnienia do prowadzenia oceny typu i budowy zwierząt. Informacje o budowie zwierząt są wykorzystywane przy doborze buhajów do stada za pomocą programu Doko.

Hodowca, któremu zależy na szybszym postępie genetycznym, może skorzystać z usługi genotypowania zwierząt i na podstawie tych wyników z dużą dokładnością prowadzić prace hodowlane w stadzie. Doradca hodowlany poinformuje również jak korzystać z narzędzi oferowanych przez Centrum Genetyczne PFHBiPM.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka chce otoczyć hodowców opieką dając im realne i praktyczne wsparcie w postaci nowoczesnych narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu stojących przed nimi zadań i problemów, wiarygodnych informacji oraz wiedzy i zaangażowania swoich pracowników takich jak doradca hodowlany.  

Praca hodowlana w stadzie jest działaniem długofalowym. Ponieważ zależy od wielu zmieniających się w czasie czynników, dlatego tak ważnym jest, by działania podejmowane w stadzie były racjonalne i trafne, a nie przypadkowe oraz realizowane konsekwentnie. Wtedy przyniosą oczekiwane rezultaty.

Zapraszamy wszystkich hodowców do współpracy. Aby skorzystać z usługi doradztwa hodowlanego wystarczy zadzwonić na jeden z podanych poniżej numerów telefonów.

Naszym celem – Twój sukces hodowlany!

Zespół ds. doradztwa hodowlanego

Aneta Bartkowiak

dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie

tel. 661 808 012

więcej o mnie »

Damian Cholewa

małopolskie, podkarpackie, śląskie

tel. 691 808 043

więcej o mnie »

Mieczysław Kopiczko

podlaskie, warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 003

więcej o mnie »

Krystian Korytkowski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 004

więcej o mnie »

Tomasz Kostro

mazowieckie, podlaskie

tel. 696 099 542

więcej o mnie »

Piotr Kowol

małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

tel. 661 808 011

więcej o mnie »

Rafał Mieczkowski

podlaskie

tel. 661 808 005

więcej o mnie »

Sławomir Piejaś

zachodniopomorskie

tel. 661 808 007

więcej o mnie »

Jarosław Pindel

mazowieckie

tel. 661 808 029

więcej o mnie »

Emilian Pogorzelak

dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie

tel. 517 860 264

więcej o mnie »

Paweł Przybylak

dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie

tel. 661 808 016

więcej o mnie »

Marek Solarek

łódzkie, świętokrzyskie

tel. 505 107 235

więcej o mnie »

Michał Szyło

kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie

tel. 604 988 746

więcej o mnie »

Janusz Tercjak

mazowieckie

tel. 661 808 015

więcej o mnie »

Małgorzata Wałęsa

wielkopolskie

tel. 502 826 015

więcej o mnie »

Paweł Wierzbicki

podlaskie

tel. 505 107 243

więcej o mnie »

Ewelina Wolska

pomorskie, warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 006

więcej o mnie »

Jacek Wyrębski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 025

więcej o mnie »

Emilia Zawadzka

wielkopolskie

tel. 514 922 083

więcej o mnie »

Mateusz Zbiciak

lubelskie, podlaskie

tel. 661 808 019

więcej o mnie »