Centrum Genetyczne
CGen korekcja

Zadbaj o zdrowie racic

CGen korekcja” to projekt realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM. Jego celem jest poprawa zdrowotności racic poprzez bieżące zarządzanie stadem, a także na drodze selekcji. Zebrane w ramach projektu informacje pozwolą na uruchomienie oceny wartości hodowlanej odporności na schorzenia racic, co doprowadzi do zredukowania liczby zachorowań i ograniczenia kosztów z nimi związanych. Jednocześnie uczestniczący w projekcie hodowcy otrzymują zestawienia pokorekcyjne oraz raporty podsumowujące. Dzięki zawartym w nich informacjom mogą zidentyfikować główne przyczyny występowania schorzeń racic w stadzie, a następnie podjąć odpowiednie działania profilaktyczne.