IV Forum Genetyczne
Prelegenci

Prof. Donagh Berry, Teagasc, Irlandia

Profesor Donagh Berry jest hodowcą bydła oraz owiec z Irlandii. Pracuje jako kierownik naukowy zajmujący się genetyką populacji w Teagasc, która jest jednostką odpowiedzialną za badania i rozwój, oraz szkolenia i usługi doradcze w sektorze rolno-spożywczym. Tytuł doktora z zakresu genetyki zwierząt uzyskał podczas studiów na University College Dublin w Irlandii oraz Uniwersytecie Wageningen w Holandii w 2003. Obecnie jest odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój programów doskonalenia hodowli bydła. W zakres jego zainteresowań wchodzą: konstrukcja indeksów selekcyjnych, opracowywanie metod oceny genomowej oraz opracowywanie i optymalizacja programów hodowlanych, zapewniających wzrost potencjału genetycznego krajowej populacji bydła.

Dr Sophie Eaglen, NAAB-CSS, USA

Dr Sophie Eaglen jest absolwentką Uniwersytetu w Wageningen w Holandii. Uzyskała doktorat z zakresu genetyki populacji oraz genomiki na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji, badając genetyczne aspekty łatwości wycieleń. Po kilku latach doświadczeń w przemyśle, została zatrudniona na stanowisku Dyrektora ds. Programów Międzynarodowych w Narodowym Stowarzyszeniu Hodowców Zwierząt (NAAB) w USA, który reprezentuje 95% przedsiębiorstw zajmujących się sztucznym unasiennianiem i sprzedażą nasienia buhajów. Dr Sophie Eaglen odpowiada za rynki zagraniczne dla nasienia amerykańskich buhajów. W czasie wolnym od standardowych zajęć, dzieli się wiedzą publikując artykuły w magazynach rolniczych skierowanych do hodowców bydła.

Dr Katarzyna Stachowicz, AbacusBio, Nowa Zelandia

Dr Katarzyna Stachowicz jest absolwentką Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktorat w dziedzinie genetyki i hodowli zwierząt uzyskała na University of Guelph w Kanadzie w 2010 r, skupiając się na wpływie selekcji na zmienność genetyczna kanadyjskiego bydła mlecznego, a także na przewidywanym wpływie selekcji genomowej na zmienność genetyczną i postęp hodowlany. Od 2013 roku do chwili obecnej pracuje jako konsultant w nowozelandzkiej firmie AbacusBio Limited. Jest specjalistką z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania programów hodowlanych w wielu krajach. Prelegentka posiada szczególnie duże doświadczenie w dziedzinie szacowania wartości hodowlanych dla cech płodności i długowieczności bydła mlecznego. Brała udział w opracowywaniu Indeksu Ekonomicznego dla polskiego bydła mlecznego.

Mgr Krzysztof Bączkiewicz, CGen PFHBiPM, Polska

Krzysztof Bączkiewicz jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie pracuje jako główny specjalista ds. analizy danych w Centrum Genetycznym PFHBiPM. Brał udział w tworzeniu Indeksu Ekonomicznego, a także w rozwoju projektu „CGen korekcja”. W ostatnim czasie jest zaangażowany w tworzenie nowych mechanizmów przetwarzania i kontroli jakości wyników oceny wartości hodowlanej w ramach współpracy PFHBiPM oraz IZ-PIB. Zainteresowania prelegenta obejmują głównie praktyczne wykorzystanie wartości hodowlanych w stadach. W szczególności dotyczy to indeksów selekcyjnych, włączania nowych cech do oceny w oparciu zarówno o nowe, jak i istniejące fenotypy, oraz optymalizacji decyzji hodowlanych podejmowanych na ich podstawie.

Mgr inż. Mieczysław Kopiczko, PFHBiPM w Warszawie

Mgr inż. Mieczysław Kopiczko jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Studiów Podyplomowych z zakresu hodowli zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów pracował jako zootechnik, inspektor nadzoru, oraz klasyfikator. Aktualnie wykorzystuje swoje duże doświadczenie i wiedzę doradzając hodowcom bydła mlecznego w prowadzeniu ich stad. Terenem jego pracy są województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Poza dzieleniem się wiedzą z zakresu hodowli bydła,  sędziuje na wystawach bydła mlecznego oraz  aktywnie uczestniczy w szkoleniu młodzieży w zakresie fittingu. Jest współtwórcą Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców.