IV Forum Genetyczne
Program IV Forum Genetycznego

11.00–11.15 Otwarcie IV Forum Genetycznego

I część – Panel wykładowy
Prowadzący: Agnieszka Nowosielska, Sebastian Mucha

11.15–11.40 Wydoić DNA: Jak uzyskać najwięcej korzyści z genotypowania?
– 
prof. Donagh Berry, Teagasc, Irlandia

11.40–12.20 Moc genomiki: Jak amerykańscy hodowcy poprawiają ekonomikę produkcji wykorzystując nowe trendy i technologie
– 
dr Sophie Eaglen, NAAB-CSS, USA

12.20–12.45 Współczesne indeksy ekonomiczne, a postęp genetyczny w hodowli bydła mlecznego
– 
dr Katarzyna Stachowicz, AbacusBio, Nowa Zelandia

12.45–13.10 przerwa kawowa

13.10–13.25 Nowe trendy w indeksach selekcyjnych
– 
Krzysztof Bączkiewicz, CGen PFHBiPM, Polska

13.25–14.00 Praktyczne stosowanie narzędzi hodowlanych w stadzie
– 
Mieczysław Kopiczko, Paweł Wierzbicki, dział hodowli PFHBiPM, Polska

14.00–14.10 przerwa techniczna

II część – Panel dyskusyjny 
Moderatorzy: Tomasz Krychowski, Sebastian Mucha

14.10–15.00 dyskusja

15.00 obiad