Forum Genetyczne
IV Forum Genetyczne

IV Forum Genetyczne – Indeks selekcyjny wsparciem hodowcy w ekonomicznym zarządzaniu stadem – transmisja online

data

15.11.2022 godzina 11.00

tematy wykładów

 • Prof. Donagh Berry, Teagasc, Irlandia 
  Wydoić DNA: Jak uzyskać najwięcej korzyści z genotypowania?
 • Dr Sophie Eaglen, NAAB-CSS, USA 
  Moc genomiki: Jak amerykańscy hodowcy poprawiają ekonomikę produkcji wykorzystując nowe trendy i technologie.
 • Dr Katarzyna Stachowicz, AbacusBio, Nowa Zelandia 
  Współczesne indeksy ekonomiczne, a postęp genetyczny w hodowli bydła mlecznego
 • Mgr Krzysztof Bączkiewicz, CGen PFHBiPM, Polska 
  Nowe trendy w indeksach selekcyjnych
 • Mgr inż. Mieczysław Kopiczko, PFHBiPM w Warszawie, Polska 
  Praktyczne stosowanie narzędzi hodowlanych w stadzie

miejsce

Centrum Edukacji Ekologicznej w Minikowie
Minikowo 1C
89-122 Minikowo

konferencja skierowana jest do:

 • hodowców bydła mlecznego 
 • producentów mleka
 • osób zaangażowanych w doradztwo hodowlane
 • pracowników firm hodowlanych 
 • przedstawicieli świata nauki 
 • młodzieży uczącej się lub studiującej na kierunkach rolniczych

Konferencję kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych nowymi kierunkami doskonalenia zwierząt oraz przyszłością hodowli bydła mlecznego. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim hodowców bydła mlecznego oraz producentów mleka z terenu całego kraju, a także osoby zaangażowane w doradztwo hodowlane, pracowników firm hodowlanych oraz przedstawicieli świata nauki i młodzież uczącą się lub studiującą na kierunkach rolniczych.

Podczas Forum Genetycznego poruszone zostaną tematy z zakresu światowej praktyki hodowlanej wykorzystującej najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Omówione zostaną możliwości jakie daje stosowanie nowoczesnych narzędzi hodowlanych, w tym indeksów selekcyjnych oraz selekcji genomowej w zarządzaniu stadem, zapewniając zwiększenie opłacalności produkcji.