Centrum Genetyczne
Indeks Ekonomiczny

Maksymalizuj zyski

pozwala na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego. Jest on dostosowany do oczekiwań hodowców i producentów mleka, odzwierciedla system płatności za mleko stosowany w naszym kraju, a także uwzględnia informacje o kosztach związanych z żywieniem, utrzymaniem i leczeniem zwierząt. Dzięki wyrażeniu wartości hodowlanej w złotówkach wybór najlepszych zwierząt jest znacznie łatwiejszy, dodatkowo znana jest także dokładność IE dla każdego zwierzęcia.

Najważniejsze korzyści dla hodowcy ze stosowania IE po jego wdrożeniu to:

  • wartości hodowlane zwierząt wyrażane w złotówkach,
  • lepszy bilans ekonomiczny stada,
  • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
  • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
  • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.