Centrum Genetyczne
CGen inbred

Unikaj depresji inbredowej

W Centrum Genetycznym realizowany jest projekt szacowania poziomu inbredu bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W cotygodniowych przebiegach szacowany jest inbred nowo zarejestrowanych zwierząt oraz oczekiwany inbred potomstwa dla każdego buhaja. Wyniki te są publikowane w karcie buhaja w zakładce "inbred" w rankingu buhajów tutaj.

Obecnie w polskiej populacji bydła tej rasy obserwuje się wzrost poziomu inbredu, który skutkuje ograniczeniem zmienności genetycznej zwierząt. Monitorowanie oraz ograniczanie poziomu inbredu w stadzie przy jednoczesnej realizacji celów hodowlanych pozwala na zwiększenie rentowności produkcji i złagodzenie jego negatywnego efektu jakim jest depresja inbredowa.