V Forum Genetyczne
Program V Forum Genetycznego

11.00–11.15
Otwarcie V Forum Genetycznego

I część – Panel wykładowy
Prowadzący: dr Agnieszka Nowosielska, dr hab.Sebastian Mucha

11.15–11.30
Bydło ras mlecznych w Polsce – dr Agnieszka Nowosielska

11.30–11.45
Polskie rasy zachowawcze – dr Ewa Sosin

11.45–12.10
Wykorzystanie genomiki w małych populacjach – dr Jack Windig

12.15–12.35
Strategia rozwoju rodzimych ras bydła mlecznego na przykładzie Francji – dr Tomasz Krychowski

12.35–13.00
przerwa kawowa

13.00–13.25
Selekcja genomowa w rasie norweskiej czerwonej – dr Janez Jenko

13.30–13.55
Przejście od krajowej oceny konwencjonalnej do międzynarodowej genomowej na przykładzie czeskiego bydła simentalskiego – mgr inż. Jiří Hojer

14.00–14.20
Białogrzbieta – praktyczne aspekty hodowli oraz perspektywa selekcji genomowej – dr hab. Witold Chabuz, prof. UPL

II część – Panel dyskusyjny 
Prowadzący: dr hab. Sebastian Mucha, dr hab. Marcin Pszczoła

14.25–14.55
dyskusja

15.00
obiad