PFHBiPM
Aktualności

Przykłady adaptacji budynków gospodarskich do hodowli bydła – na co zwrócić uwagę. cz. 4

Aneta Neneman | | Doradztwo ogólne

W 2020 roku wielu rolników pokusiło się o składanie wniosków o przyznawanie pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zapewne 2021 rok i możliwość uzyskania takiego dofinansowania zachęciło rolników do różnych modernizacji budynków dla bydła.

Celem tego działania jest promowanie podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie, obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych, poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Przykład: Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach

W gospodarstwie realizującym ten wariant, wszystkim krowom mlecznym w tym gospodarstwie rolnym zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Oznacza to, że w budynkach inwentarskich dla każdej krowy mlecznej należy zapewnić:

- w systemie wolnostanowiskowym z legowiskami: powierzchnię odpasowo–ruchową o powierzchni co najmniej 4 m2 i wydzielone legowisko o wymiarach co najmniej 2,1 m2, szerokość – co najmniej 1,1 m2,

- w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m2.

Nie należy zapominać, że pozostałe grupy technologiczne muszą spełniać podstawowe wymogi określone w przytoczonych powyżej przepisach.

Odwiedzam w celach doradczych dziesiątki gospodarstw i spotykam się z różnymi rozwiązaniami uzależnionymi od możliwości jakie daje gospodarstwo. Hodowcy powinni zadbać o stworzenie zwierzętom dobrych warunków bytowania i odpowiednią opiekę, bo tylko takie dają szansę na sukces ekonomiczny związany z produkcją zwierzęcą.