PFHBiPM
Aktualności

Elektroniczne składanie wniosków

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych…

Czytaj więcej

Jak się uczyć – to w Szepietowie

Katarzyna Piszczatowska | | Informacje

Dotychczas odbyło się VI edycji PODLASKIEJ SZKOŁY MŁODYCH HODOWCÓW oraz I OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA MŁODYCH HODOWCÓW.

Po raz drugi OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA MŁODYCH HODOWCÓW odbędzie się w dniach 21 czerwca – 26…

Czytaj więcej

Podlaskie Laury rozdane

Marlena Zaremba | | Informacje

10 maja w Białymstoku rozdano Podlaskie Mleczne Laury. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane osiągane w 2021 roku na szczeblu…

Czytaj więcej

Wydłużony termin składania wniosków

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy…

Czytaj więcej

Czochradło dla krów

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

Jest to wspaniały wynalazek, który umożliwia krowom zaspokojenie swoich naturalnych potrzeb ocierania się o różne obiekty, zapewniający im dobrostan. Czochradła są o tyle ważne, że pomagają dbać o…

Czytaj więcej

Mleczne Laury w województwie Pomorskim

Katarzyna Szreder-Dróżdż | | Pomorski ZHBM

W dniu 06 maja 2022 roku, w Hotelu Neptun, w Borzechowie odbyły się Mleczne Laury województwa pomorskiego.

Z ramienia PFHBiPM swoją obecnością zaszczycili nas:

  • prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik
  • wi…
Czytaj więcej