PFHBiPM
Aktualności

Przykłady adaptacji budynków gospodarskich do hodowli bydła – na co zwrócić uwagę. cz. 2

Aneta Neneman | | Doradztwo ogólne

Przez mikroklimat w budynku inwentarskim rozumie się właściwości powietrza: jego temperaturę, wilgotność, prędkość przepływu, zanieczyszczenie (drobinami kurzu i mikroorganizmami) oraz obecność w nim gazów. Do elementów mikroklimatu należą też akustyka i oświetlenie. Określając wymagania mikroklimatyczne budynków dla bydła należy uwzględnić nie tylko potrzeby zwierząt, ale i pracowników. Z pozoru trudno jest określić uniwersalne wymagania klimatyczne (temperatury, wilgotności powietrza, itd.) obowiązujące przez cały rok. Nieco inne powinny odnosić się do okresu zimowego, a inne do letniego.

Przytaczam tylko mały wycinek z niektórych elementów związanych z dobrostanem zwierząt, który jest bardzo szerokim i aktualnym zagadnieniem, gdyż hodowcy w krajach Unii Europejskiej są zobowiązani do zmian w technologiach produkcji, w związku z obowiązywaniem aktów prawnych wydawanych przez organy ustawodawcze krajów członkowskich. W ramach reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 roku zaistniała konieczność przestrzegania zasad dobrostanu. Została ona sformułowana w wymogach tzw. wzajemnej zgodności (cross-compliance), których spełnienie warunkuje między innymi otrzymanie płatności bezpośrednich przez rolników. W polskim prawodawstwie nadal obowiązują przepisy prawne UE i krajowe – najważniejsze z nich, o których nie możemy zapominać to:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1966),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.).

Przepisy te określają minimalne normy w zakresie utrzymania zwierząt. Niestety nadal, mimo wielu lat ich obowiązywania, spotykam się w swojej pracy doradcy ogólnego PFHBiPM z ich chociażby częściowym niespełnianiem. Oczywiście nie dotyczy to nowych budynków, ale i tutaj zdarzają się drobne problemy. Pamiętajmy jednak, że celem zapewnienia zwierzętom niezbędnych warunków bytowania w pomieszczeniach inwentarskich należy zadbać o:

  • prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń,
  • minimalne wymiary stanowisk,
  • właściwe warunki mikroklimatyczne,
  • odprowadzanie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do szczelnych zbiorników,
  • właściwą opiekę przy utrzymywanych zwierzętach.