PFHBiPM
Aktualności

Rynek mleka – listopad 2022

Dorota Grabarczyk | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Europejski rynek mleka

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Grupy Ekspertów – Produkty zwierzęce, podczas którego omawiano aktualną sytuację na europejskim rynku mleka.

Skup mleka w UE w okresie…

Czytaj więcej

Wsparcie na zieloną energię w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji…

Czytaj więcej

Pomoc klęskowa – korzystne zmiany w zasadach naboru

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z…

Czytaj więcej

Zasady stosowania odstępstw dotyczących produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 roku

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm…

Czytaj więcej

Delikatny wzrost na GDT

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od połowy marca bieżącego roku na platformie GDT utrzymuje się trend spadkowy. Występują momenty odbicia się indeksu cen, jednak są one sporadyczne. Jedno z takich odbić miało miejsce w dniu 15…

Czytaj więcej