PFHBiPM
Aktualności

Interpretacja danych z raportu rocznego „CGen korekcja”

CGen | | CGen korekcja

Hodowcy, którzy korzystają z aplikacji „CGen korekcja” otrzymali roczne podsumowanie. Dzięki niemu mogą porównać wyniki dotyczące zdrowotności racic swojego stada z wynikami całej populacji.…

Czytaj więcej

O schorzeniach racic podczas konferencji

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

Schorzenia racic stanowiły temat przewodni marcowej V konferencji “Czas na Współpracę”. Główny prelegent dr James Wilson na co dzień jest konsultantem ds. zdrowia racic w Wielkiej Brytanii. Podczas…

Czytaj więcej

Aktualne światowe trendy w zwalczaniu kulawizn

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

Na początku sierpnia odbyła się 5-dniowa konferencja poświęcona kulawiznom u przeżuwaczy (LIR – Lameness in Ruminants). Przedstawiciele międzynarodowego środowiska korektorów, lekarzy weterynarii,…

Czytaj więcej

Edukacja na gospodarstwie

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

W dniach 22–23.09.2021 odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zdrowotności racic i dobrostanu. Całość miała miejsce w zlokalizowanym w pobliżu Girony (Hiszpania) gospodarstwie rodzinnym Mas…

Czytaj więcej

Skuteczniejsze zwalczanie Dermatitis digitalis dzięki znajomości faz choroby

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

Pierwszym krokiem do ograniczenia przypadków kulawizn jest prowadzenie monitoringu schorzeń racic występujących w stadzie. W przypadku schorzeń infekcyjnych dobranie metody postępowania wymaga nie…

Czytaj więcej

Lepsza znajomość schorzeń racic to efektywniejsza korekcja

Agata Gindera | | CGen korekcja

Szkolenia organizowane w ramach projektu „CGen korekcja” rozwijają w uczestnikach umiejętność rozpoznawania schorzeń racic podczas wykonywania korekcji. Poszerzają one także zakres wiedzy korektorów o…

Czytaj więcej