PFHBiPM
Aktualności

12. numer Hodowli i Chowu Bydła

| HiChB

Indeksy hodowlane, pozwalające na podejmowanie odpowiednich działań selekcyjnych i osiągnięcie jak największego postępu genetycznego poprzez doskonalenie populacji bydła są jednym z najważniejszych…

Czytaj więcej

Długowieczność krów mlecznych

| HiChB
Starsze nie znaczy gorsze

Długowieczność krów mlecznych staje się coraz bardziej pożądaną cechą zarówno w rodzimych, jak i światowych gospodarstwach. Zaznaczyć jednak trzeba, że ta tendencja nie jest…

Czytaj więcej

Stanąć pewnie na racicach

Katarzyna Rzewuska, Mateusz Uciński | | HiChB

Jest takie stare armeńskie przysłowie: Jeżeli stajnia lub jej ściana jest krzywa, to krowa nie daje mleka. Czy chodzi o poziom dobrostanu – trudno powiedzieć, ale kiedy przyjmiemy, że owa krzywość…

Czytaj więcej

Przewidywalny rozród – Hodowla i Chów Bydła 2022/5

| HiChB

Kiedyś, w czasach gdy jeszcze opowiadano sobie dowcipy, krążyła pewna anegdota o rozrodzie bydła. 
Otóż: w pewnej wiejskiej szkole trwa lekcja. Nagle, gdzieś na korytarzu słychać pośpieszne kroki i do…

Czytaj więcej

Naprzód wbrew przeciwnościom!

HiChB | | Informacje

Stare chińskie przysłowie, a może raczej przekleństwo, mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. Niestety, wszystko wskazuje na to, że właśnie w takim fragmencie dziejów się znajdujemy. Jeszcze dobrze się…

Czytaj więcej

Szczepimy się dzięki krowom

HiChB | | Informacje

3. numer Hodowli i Chowu Bydła

Czytaj więcej