PFHBiPM
Aktualności

Przykłady adaptacji budynków gospodarskich do hodowli bydła – na co zwrócić uwagę. cz. 1

Aneta Neneman | | Doradztwo ogólne

Choć w wielu przypadkach kwota jaką otrzymują hodowcy bydła za wyprodukowane mleko jest niezadowalająca, zauważalny jest stały wzrost nowo powstających budynków inwentarskich. Nie każdego jednak stać, aby wybudować nowy obiekt, więc wielu hodowców przystępuje do adaptacji już istniejących budynków w gospodarstwie. Są to min: stodoły czy  garaże, które powstawały w innym niż produkcja zwierzęca celu. Rolnicy chcą produkować więcej, zwiększają obsadę bydła, zapominając o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o dobrostanie zwierząt. Często za wzrostem liczby zwierząt nie idzie wzrost produkcji, a wręcz przeciwnie. W tym miejscu należy przypomnieć czym jest dobrostan zwierząt.

Dobrostan zwierząt jest tematem, poruszanym przez różne grupy społeczne w różnych aspektach, przede wszystkim etycznych. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Chów zwierząt ma zaspakajać ich podstawowe potrzeby, m.in. w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, przestrzeni życiowej i leczenia.

Człowiek wpływa na zaspokojenie potrzeb zwierząt przez siebie utrzymywanych, którego podstawowym obowiązkiem winno być zapewnienie im ochrony i opieki. Dobrostan stanowi więc bardzo szeroki zakres działań i możliwości oddziaływań na zwierzęta. Pojęcie to pojawiło się w drugiej połowie XX wieku i odzwierciedla światowe kierunki w kształtowaniu warunków życia zwierząt gospodarskich. Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Gospodarskich i Hodowlanych z 1976 roku, określa dobrostan jako wypełnienie specyficznych gatunkowych potrzeb zwierząt z zakresu fizjologii, etiologii i zdrowia.

Rolnicy specjalizujący się w produkcji bydła mlecznego borykają się często z brakiem fachowego podejścia do inwestycji rozbudowy starych obiektów inwentarskich, a także ich modernizacji i przystosowania do obecnych potrzeb. Architekci, projektanci, a także firmy budowlane zbyt często skupiają się na inżynieryjno-technicznych aspektach budowy zapominając o jakże istotnych elementach budynków, takich jak wentylacja, oświetlenie, odpowiednia ilość miejsca dla poszczególnych grup technologicznych, zapewnienie wszystkim zwierzętom dostępu do stołu paszowego, czy odpowiedniej ilości wydajnych poideł, nie wspominając o zapewnieniu odpowiedniego miejsca dla przeprowadzania zabiegów leczniczych lub pielęgnacyjnych, a kończąc na dopasowaniu odpowiednich wygrodzeń, bezkolizyjnych przejść, ciągów spacerowych itd. Na rynku brakuje specjalistów architektów, projektantów dobrze przygotowanych do projektowania obór z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, zwłaszcza elementów nieopisanych pod postacią wytycznych, przepisów, czy inżynieryjnych wyliczeń. Mniejszym problemem jest budowa nowego obiektu, gdzie rolnik musi posiadać projekt budowlany i stosowne pozwolenia. Gorzej jest, gdy sam decyduje się według własnych przemyśleń na adaptację budynków dla celów hodowli bydła.