PFHBiPM
Aktualności

Stanąć pewnie na racicach

Katarzyna Rzewuska, Mateusz Uciński | | HiChB

Jest takie stare armeńskie przysłowie: Jeżeli stajnia lub jej ściana jest krzywa, to krowa nie daje mleka. Czy chodzi o poziom dobrostanu – trudno powiedzieć, ale kiedy przyjmiemy, że owa krzywość dotyczy także podłoża, to maksyma ta zdecydowanie nabiera sensu. Każdy hodowca wie, jak ważne są zdrowe nogi i racice utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt i jak kluczową rolę pełnią w tym kontekście  posadzki w oborze.

Niezbyt wesoła prawda jest taka, że schorzenia racic stanowią jedną z podstawowych przyczyn brakowania, a do tego generują straty wynikające z obniżenia wydajności czy pogorszenia wyników rozrodu. Ograniczanie kosztów związanych z leczeniem schorzeń racic można uzyskać poprzez regularną ocenę chodu i wychwytywanie sztuk, u których stwierdzono wczesny etap rozwoju kulawizny, oraz rutynowe kąpiele racic. Dodatkowo, w celu ograniczenia negatywnego wpływu kulawizny na opłacalność produkcji mleka, konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych, takich jak regularna korekcja racic. Korektor jest w stanie dostarczyć hodowcy informacje o występujących w stadzie schorzeniach, co ułatwia wykrywanie przyczyn powstawania problemów z racicami. Dzięki aplikacji „CGen korekcja”, opracowanej przez Centrum Genetyczne PFHBiPM, może rejestrować wszystkie zdiagnozowane schorzenia, dzięki temu hodowca uzyskuje dostęp do pełnego obrazu statusu zdrowotnego racic w stadzie. Zebrane w ramach projektu  dane pozwolą na uruchomienie oceny wartości hodowlanej odporności na tego typu schorzenia, co otworzy możliwość doskonalenia genetycznego tej cechy i jeszcze bardziej kompleksowego podejścia do tematu zdrowia racic.

Nasza redakcja połączyła siły z dr inż. Katarzyną Rzewuską, kierowniczką Centrum Genetycznego PFHBiPM i jednocześnie koordynatorką projektu „CGen korekcja”, aby lipcowy Temat Miesiąca poświęcić właśnie problemowi zdrowotności racic. Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników obszerny blok materiałów zawierający zarówno opinie ekspertów, jak i porady osób profesjonalnie zajmujących się korekcją i leczeniem racic. Nie zapomnieliśmy także o wspomnianych na wstępie posadzkach. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zgromadziliśmy w tym numerze, pomoże ustrzec Państwa zwierzęta przed ryzykiem kulawizny, a także wskaże realne rozwiązania w przypadku kłopotów z ich zdrowiem. 

Życzymy ciekawej lektury, zdrowych krowich racic i bezpiecznych obór. Bez krzywizn… 