PFHBiPM
Aktualności

Edukacja na gospodarstwie

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

W dniach 22–23.09.2021 odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zdrowotności racic i dobrostanu. Całość miała miejsce w zlokalizowanym w pobliżu Girony (Hiszpania) gospodarstwie rodzinnym Mas Bes. 

Konferencja została zorganizowana przez hiszpańskiego producenta poskromów ANKA. Uczestniczyli w niej przede wszystkim korektorzy racic i lekarze weterynarii reprezentujący 34 kraje. W ciągu bardzo intensywnych dwóch dni odbyły się 2 sesje wykładowe, szereg warsztatów oraz pokazów. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim ograniczania stresu zwierząt związanego z przeprowadzaniem korekcji racic. 

Dużo uwagi poświęcono lepszemu zrozumieniu uwarunkowań psychofizycznych krów i sposobom ich wykorzystania do lepszego organizowania pracy z tymi zwierzętami. Temat ten staje się coraz istotniejszy za oceanem, dlatego omawiany był przez Courtney Halbach – prelegentkę z USA. Prezentowała ona zalecenia dotyczące projektowania przepędów w budynkach. Natomiast z praktycznej strony temat ten przedstawił Jamie Sullivan – korektor z Kanady, który w codziennej pracy stosuje wiedzę o redukowaniu stresu towarzyszącego korekcji. 

Nie zabrakło także coraz bardziej istotnego elementu jakim jest genetyczne doskonalenie zdrowotności racic. Noureddine Charffedine – reprezentujący CONAFE (hiszpańska federacja związków hodowców bydła HF) omówił genetyczne uwarunkowania występowania schorzeń racic, a następnie we współpracy z Marciem Pinedą (z hiszpańskiego związku korektorów racic) przeprowadzili warsztaty z zakresu prawidłowego rozpoznawania schorzeń racic zgodnie z wytycznymi zawartymi w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. 

Dodatkowymi tematami jakie pojawiły się na konferencji było:

  • przełożenie korekcji racic na prawidłowe rozłożenie obciążenia, 
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania stanów zapalnych w rejonie racic,
  • powiązanie między statusem krowy w okresie okołoporodowym a jej zdrowiem,
  • prawidłowa ergonomia pracy i jej wpływ na zdrowie osób wykonujących korekcję racic.

Ze względu na szerokie spektrum tematyczne zaprezentowanie poszczególnych obszarów wymaga opracowania dodatkowych materiałów. Szczęśliwie konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z prelegentami, dzięki którym uzyskujemy dostęp do dodatkowych źródeł. To pozwoli pełniej skorzystać z prezentowanej na konferencji wiedzy i podzielić się nią ze wszystkimi zainteresowanymi tematyką. 

WIĘCEJ O MAS BES

Stado liczy 550 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Gospodarstwo należy do grupy lokalnych producentów współtworzących własną markę mleka ATO. Inne wytwarzane w gospodarstwie produkty sprzedawane są w prowadzonym przez rodzinę Viñolas sklepiku. Znaczną część aktywności podejmowanych przez hodowców stanowi działalność edukacyjna – w 2019 roku na gospodarstwie przyjęto aż 32 tys. odwiedzających. Organizowane są wizyty dla rodzin, wycieczki szkolne, warsztaty dla hodowców, lekarzy weterynarii i innych specjalistów z branży, a także wyjazdy integracyjne dla firm. Angażują się w prezentowanie realiów rolnictwa, a także rozpowszechnianie wiedzy o dobrostanie. Sami wdrożyli standard Welfare Quality® i regularnie poddają się audytom w tym zakresie, prowadzonym przez specjalistów Q-Llet.