PFHBiPM
Aktualności

Skuteczniejsze zwalczanie Dermatitis digitalis dzięki znajomości faz choroby

Katarzyna Rzewuska | | CGen korekcja

Pierwszym krokiem do ograniczenia przypadków kulawizn jest prowadzenie monitoringu schorzeń racic występujących w stadzie. W przypadku schorzeń infekcyjnych dobranie metody postępowania wymaga nie tylko prawidłowego rozpoznania schorzenia, ale jak w przypadku Dermatitis digitalis wiedzy o tym w jakiej fazie cyklu znajduje się zwierzę.

W celu wsparcia walki z tą najbardziej rozpowszechnioną na świecie chorobą ICAR opracował dwa nowe dodatki do „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Opis poszczególnych faz udokumentowano wieloma zdjęciami ułatwiającymi ich identyfikację. Dzięki współpracy między PFHBiPM a ICAR w opracowaniu znalazły się także zdjęcia polskiego korektora Karola Jarocha uczestniczącego w projekcie „CGen korekcja”. Jest to niezmiernie duże wyróżnienie przyznane przez międzynarodowe grono specjalistów ds. schorzeń racic. Z niecierpliwością czekamy na polskie tłumaczenie obu publikacji.

Znaczne zainteresowanie tematyką schorzeń racic jest przyczyną ciągłego rozwoju wiedzy na ten temat. Rozpowszechnianie tej wiedzy prowadzi do podejmowania efektywniejszych działań terapeutycznych, zapewniając poprawę zdrowotności krów i ograniczanie strat spowodowanych występowaniem kulawizn.

Publikacje: