PFHBiPM
Aktualności

Interpretacja danych z raportu rocznego „CGen korekcja”

CGen | | CGen korekcja

Hodowcy, którzy korzystają z aplikacji „CGen korekcja” otrzymali roczne podsumowanie. Dzięki niemu mogą porównać wyniki dotyczące zdrowotności racic swojego stada z wynikami całej populacji. Informacje o tym:
- jakie schorzenia racic występują najczęściej,
- jak wygląda natężenie schorzeń infekcyjnych i nieinfekcyjnych w poszczególnych fazach laktacji oraz laktacjach,
stanowi świetny punkt wyjścia do rozpoznania potencjalnych obszarów do poprawy.

Choroby racic, które pojawiały się najczęściej w 2022 r. to:

- DD (dermatits digitalis),
- SU (wrzody podeszwy),
- WL (choroba linii białej),
- SH (krwiaki podeszwy).

Kulawizny nie bez przyczyny stanowią jeden z podstawowych wyznaczników ogólnego dobrostanu krów. Zdrowie racic zależy od wielu czynników i niedociągnięcia w jakimkolwiek obszarze przekładają się na występowanie poszczególnych schorzeń. To one stanowią wskaźnik co należy skontrolować w stadzie. 

Przyczynami występowania kluczowych chorób są:

- w przypadku DD – zwróć uwagę na harmonogram kąpieli racic, rodzaj i stężenie środka dezynfekującego, konstrukcję wanny do kąpieli racic;
- w przypadku SH i SU – sprawdź legowiska (wymiary, wygoda, liczba), występowanie ochwatu (laminitis) i kwasicy, objawy stresu cieplnego;
- w przypadku WL – skontroluj tempo przepędzania krów, układ obory wymuszający wykonywanie zakrętów, śliskie posadzki.

O tym jakie kroki mogą towarzyszyć interpretowaniu danych z raportu rocznego “CGen korekcja” i do jakich wniosków mogą prowadzić znajdziesz w artykule „Jak nie dać się zwieść wysokiej wydajności”. Jest dostępny pod linkiem https://holstein.pl/jak-nie-dac-sie-zwiesc-wysokiej-wydajnosci/ lub w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”.