Ocena Typu i Budowy Bydła Mlecznego
Ocena typu i budowy krów ras mlecznych

Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do kojarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjonalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania krowy mlecznej.

W Polsce obecnie wyróżniamy trzy metody oceny typu i budowy krów mlecznych:

  • dla typu użytkowego mlecznego (z wyłączeniem rasy polskiej czerwonej),
  • dla typu użytkowego mięsno-mlecznego,
  • dla rasy polskiej czerwonej (RP).

Ocenę przeprowadza się:

  • u krów pierwiastek w okresie między 15, a 300 dniem po wycieleniu,
  • u krów w dalszych laktacjach w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.

Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).

Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy a nie jej celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub mierzona i podawana w centymetrach.

Cechy linioweTyp użytkowy
mleczny
Typ użytkowy
mięsno-mleczny
Rasa polska czerwona – RP
1.  Wysokość w krzyżu (cm)111
2.  Obwód klatki piersiowej (cm)-2-
3.  Głębokość tułowia232
4.  Szerokość klatki piersiowej343
5.  Ustawienie zadu454
6.  Szerokość zadu565
7.  Postawa nóg tylnych-widok z boku676
8.  Kąt racicy787
9.  Postawa nóg tylnych-widok z tyłu898
10. Struktura kostna9-9
11. Zawieszenie przednie wymienia101010
12. Zawieszenie tylne wymienia111111
13. Więzadło środkowe wymienia121212
14. Położenie wymienia131313
15. Szerokość wymienia141414
16. Ustawienie strzyków tylnych151515
17. Ustawienie strzyków przednich161616
18. Długość strzyków171717
19. Grubość strzyków-18-
20. Charakter mleczny18-18
21. Umięśnienie przodu-1919
22. Umięśnienie zadu-2020
23. Kondycja19-21
24. Lokomocja202122

To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności od typu użytkowego bazuje na czterech lub pięciu głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).

Typ użytkowy mlecznyTyp użytkowy mięsno-mlecznyRasa polska czerwona – (RP)
Rama ciała(z zadem)15%Kaliber20%Kaliber i pojemność15%
Siła mleczności20%Typ i budowa15%Typ i budowa20%
Nogi i racice25%Nogi i racice10%Nogi i racice20%
Wymię40%Wymię30%Wymię45%
  Umięśnienie25%  

Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą interpretuje się następująco:

Ocena ogólna w punktachInterpretacja oceny
50–64niedostateczna (ND)
65–69słaba (SL)
70–74dostateczna (DS)
75–79dość dobra (DD)
80–84dobra (DB)
85–89bardzo dobra (BD)
90 i więcejdoskonała (EX)

W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:

  • I laktacja – 89 pkt.
  • II laktacja – 92 pkt.
  • III laktacja – 95 pkt.
  • IV i dalsze – 97 pkt.

Przedstawiona powyżej metodyka oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązuje od 16.04.2012 r.