Polski indeks selekcyjny
PF – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Obowiązujący od 2007 roku dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej indeks selekcyjny PF (Produkcja i Funkcjonalność), został w 2014 roku zmodyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb i celów hodowlanych przyjmowanych przez hodowców. Formuła obecnego indeksu PF wygląda następująco:

PF = 0,4* PI_PROD + 0,25* PI_POKR + 0,15* PI_PŁOD + 0,1* WH_KSOM+ 0,1* WH_DŁ

gdzie:

 • PI_PROD – podindeks produkcyjny
 • PI_POKR – podindeks pokrojowy
 • PI_PŁOD –  podindeks płodności
 • WH_KSOM – wartość hodowlana dla laktacyjnej zawartości komórek somatycznych
 • WH_DŁUG – wartość hodowlana dla długowieczności

Od sezonu 2014.1 obliczany jest i stosowany w pracach hodowlanych indeks PF dla krów. Jego formuła jest taka sama jak w indeksie PF dla buhajów. Informacje o wartościach indeksu PF i jego podindeksach dla krów w swoim stadzie hodowca może znaleźć między innymi na raporcie wynikowym RW-7 zawierającym wyniki oceny wartości hodowlanej krów oraz w aplikacji SOL.

W grudniu  2018 od sezonu oceny 2018.3 w procesie harmonizacji metod szacowania wartości hodowlanych dla bydła mlecznego w zakresie oceny konwencjonalnej i genomowej w ramach projektu „złoty standard”, w którym udział biorą kraje należące do Spółdzielni EuroGenimics, a więc także Polska, zmianie uległ podindeks płodności. Wskaźniki niepowtarzalności rui u jałówek i krów zastąpiono współczynnikami zapłodnienia jałówek i krów CRj i CRk.

WARTO WIEDZIEĆ!
Z uwagi na złożoną formułę indeksu PF szczególnie ważne jest staranne ewidencjonowanie jego składowych. Hodowca powinien np. zadbać o zarejestrowanie w systemie teleinformatycznym SYMLEK wszystkich pokryć jałowic i krów, aby można było obliczyć dla samicy podindeks płodności, który jest częścią składową indeksu PF.

Budowa elementów wchodzących w skład indeksu PF

składa się z sumy wartości hodowlanej dla wydajności tłuszczu [kg] i podwojonej wartości hodowlanej dla wydajności białka (kg). Przed utworzeniem tego podindeksu wartości wchodzące w jego skład zestandaryzowano na średnią 100 i odchylenie standardowe 10, przyjmując jako bazę średnią wartość hodowlaną buhajów urodzonych w latach 2004-2006, posiadających co najmniej 20 córek w 10 oborach.

został utworzony z następujących podindeksów cząstkowych z podanymi niżej wagami dla każdego z nich:

 • podindeks wymienia – 50%
 • podindeks nóg i racic – 30%
 • podindeks siły mleczności – 10%
 • podindeks ramy ciała – 10%

Podindeks wymienia:                                                                   

 • położenie wymienia – 35%                          
 • zawieszenie przednie – 18%                          
 • zawieszenie tylne – 15%                           
 • więzadło środkowe – 10%
 • szerokość wymienia – 10%
 • ustawienie strzyków tylnych – 6%
 • ustawienie strzyków przednich – 3%
 • długość strzyków – 3%

Podindeks nóg i racic:

 • przekątna racicy –  45%
 • ustawienie nóg widok z tyłu – 35%
 • ustawienie nóg widok z boku – 20%

Podindeks siły mleczności:

 • charakter mleczny – 50%
 • szerokość klatki piersiowej – 25%
 • głębokość tułowia – 15%
 • wysokość w krzyżu – 10%

Podindeks ramy ciała:  

 • ustawienie zadu – 40%                            
 • wysokość w krzyżu – 25%                             
 • szerokość zadu – 20%                             
 • szerokość klatki piersiowej – 15%  

 na wartość tego podindeksu mają wpływ cztery oszacowane wartości hodowlane dla cech płodności z przyjętymi wagami:

 • współczynnik zapłodnienia jałówek (CRj) – 70%
 • współczynnik zapłodnienia krów (CRk) – 10%
 • długość przestoju poporodowego (PP) czyli odstęp czasu od pierwszego ocielenia do pierwszego zabiegu unasieniania – 10%
 • długość okresu międzyciążowego (OMC) czyli odstęp czasu od pierwszego ocielenia do ponownego zacielenia – 10%

Współczynnik zapłodnienia (CR) jałówki lub krowy jest obliczany na podstawie wszystkich zabiegów inseminacji – od pierwszego do skutecznego – według wzoru 100/liczba inseminacji. Im więcej razy samica była kryta – tym współczynnik zapłodnienia ma niższą wartość.

 • Jeśli pierwsza inseminacja była skuteczna – CR = 100.
 • Gdy skuteczny był drugi zabieg – CR = 50.
 • Jeśli jałówka lub krowa zacieliła się po czwartej inseminacji – CR = 25.  

Bardzo ważne jest, aby zarejestrowane zostały wszystkie zabiegi inseminacji, od pierwszego do skutecznego.   

jest szacowana metodą TDM na podstawie zawartości komórek somatycznych w mleku pobranym podczas poszczególnych próbnych udojów w trzech pierwszych laktacjach. Wyższe od 100 wartości hodowlane buhaja oznaczają, że buhaj poprawia tę cechę u swoich córek.

długowieczność zdefiniowano jako różnicę w dniach między datą ubycia dla krów wybrakowanych lub ostatniego odnotowanego próbnego udoju dla krów żyjących a datą pierwszego wycielenia. Jako bazę przyjęto średnią wartość hodowlaną buhajów urodzonych w latach 2004-2006, które uzyskały powtarzalność oceny co najmniej 50%. Warunkiem uznania i publikacji wartości hodowlanych dla długowieczności jest powtarzalność oceny nie mniejsza niż 20%.

 WH_DŁUG = 100 - 0,5* (WH ojca - 100) + 0,25* (WH matczynego dziadka - 100)