PFHBiPM
Aktualności

Systemy odchowu cieląt cz. 3

Błażej Zielonka | | Doradztwo żywieniowe
Intensywny?

System intensywny, inaczej przyspieszony, polega na podawaniu cielętom siary 0–4 dni, a następnie podawaniu bardzo dużych dawek specjalistycznego wysokobiałkowego (26–28% b.o. i 15 % tł. s.) preparatu mlekozastępczego (900–1200 g proszku). Poprzez podawanie takiego pójła w systemie do woli osiągamy wysokie przyrosty w pierwszych tygodniach życia (ok. 1 kg/dzień). Stosujemy także mieszankę treściwą granulowaną typu starter lub starter + ziarno do woli.

Ważne jest żeby cielęta miały stały dostęp do wody.

W systemie tym nie stosujemy siana.

Dzięki wysokim przyrostom osiągamy lepsze wykorzystanie paszy przez cielęta oraz przyspiesza się termin pierwszego krycia i obniża wiek pierwszego wycielenia.

Wadami tego systemu są:

  • duży koszt żywienia,
  • opóźnienie rozwoju błony śluzowej żwacza
  • oraz mniejsze pobranie paszy treściwej (ze względu na duże ilości pójła),
  • częstsze przypadki biegunek zwłaszcza w okresie okołoodsadzeniowym.