PFHBiPM
Aktualności

Świadectwa zootechniczne – dokumenty ważne i niezbędne | Cz. 2. Zwierzęta hodowlane czystorasowe

Olga Orłowska | | Hodowla | świadectwo zootechniczne

W pierwszej części informacji dotyczących świadectw zootechnicznych skupiliśmy się na tych towarzyszących materiałowi biologicznemu, głównie nasieniu. I o ile kwestię poprawności dokumentów dla importowanego nasienia buhajów można uznać za będącą pod kontrolą o tyle dużo do życzenia pozostawiają te towarzyszące importowanym żywym zwierzętom. Mimo, że istnieje obowiązek zaopatrywania importowanych zwierząt czystorasowych w świadectwa zootechniczne często importerzy o nich „zapominają” lub oferują niższą cenę za zwierzęta bez świadectw. Po sprowadzeniu do naszego kraju zwierząt bez dokumentacji hodowlanej bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe jest późniejsze uzyskanie świadectw od pośrednika czy hodowcy z zagranicy. Dlatego kupujący bezwzględnie powinni żądać od importera świadectw zootechnicznych dla zwierząt czystorasowych. Dokumenty te są niezbędne do uznania statusu czystorasowości zwierzęcia i stanowią podstawę do zarejestrowania rodowodu w systemie teleinformatycznym SYMLEK oraz do wpisu do księgi hodowlanej.

Paszport czy wydruki z systemów zarządzania stadem nie mogą być uważane za równoznaczne ze świadectwem zootechnicznymi – nie mogą go zastępować.

Należy również pamiętać, że w przypadku importu żywego buhaja czystorasowego z zamiarem użytkowania go we własnym stadzie trzeba zadbać, aby do świadectwa był załączony wynik badania jego markerów DNA (STR lub SNP) wraz z potwierdzeniem pochodzenia po parze rodzicielskiej. Jest on niezbędny przy wpisie tego buhaja do polskich ksiąg hodowlanych. Należy o to specjalnie poprosić ponieważ obowiązek załączania wyniku badań DNA do świadectwa zootechnicznego dotyczy tylko materiału biologicznego (nasienie, zarodki) nie jest więc dla żywych zwierząt obligatoryjny. Jeśli pochodzenie buhaja zostało wykonane w oparciu o markery SNP należy także dopilnować aby zostały one przesłane w wersji elektronicznej.

Na stronie EHRC (Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego) można sprawdzić jak wyglądają świadectwa zootechniczne dla eksportowanych zwierząt i eksportu nasienia bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w państwach w niej zrzeszonych.